Vĩnh Long quy định tách thửa đất ở thế nào? Chi phí bao nhiêu?

Tỉnh Vĩnh Long quy định các điều kiện cụ thể để được tách thửa đất ở để tặng cho. Chi phí để tách thửa đất ở để tặng cho con tại Vĩnh Long có gì khác biệt so với các tỉnh khác?

Tỉnh Vĩnh Long quy định tách thửa đất ở

Tỉnh Vĩnh Long quy định các điều kiện cụ thể để được tách thửa đất ở để tặng cho. Chi phí để tách thửa đất ở để tặng cho con tại Vĩnh Long có gì khác biệt so với các tỉnh khác?

Tỉnh Vĩnh Long quy định tách thửa đất ở thế nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Tôi có thửa đất ở tại Vĩnh Long có diện tích 90 m2 và đã được cấp sổ hồng. Nay tôi muốn tách thửa đất ở này để bán cho bạn của tôi. Tôi dự định tách thửa đất ban đầu thành 02 thửa, mỗi thửa 45 m2 thì có được không? Xin Luật sư giải đáp. Chân thành cảm ơn.

Chào bạn, dựa trên thông tin bạn cung cấp và quy định hiện hành, chúng tôi giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định về việc tách thửa đất tại Quyết định 27/2021/QĐ-UBND.

Khoản 1 Điều 5 Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện được tách thửa đất ở như sau:

Điều 5. Điều kiện tách thửa, hợp thửa

1. Điều kiện tách thửa

a) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

b) Tách thửa đất ở không tiếp giáp với đường giao thông (theo bản đồ địa chính chính quy) thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai có văn bản gửi phòng tài nguyên và môi trường. Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất thẩm tra, xác minh thực tế nhu cầu, mục đích tách thửa đất và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tách thửa.

c) Tách thửa đất thành thửa đất mới có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

d) Trường hợp tách thửa đất được cấp giấy chứng nhận là đất ở và cây lâu năm thì diện tích đất ở (bao gồm thửa tách và thửa còn lại) phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu theo Điều 6 Quy định này.

đ) Trường hợp tách thửa mà các thửa mới tách và thửa còn lại có hình dạng đặc biệt thì khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện hình vuông, hình chữ nhật, hình thang vuông nội tiếp bên trong thửa mới tách và bên trong thửa còn lại có diện tích, kích thước theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này.

e) Diện tích, kích thước tối thiểu để được phép tách thửa đất phải theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này.

Theo đó, không phải mọi thửa đất đều có thể được phép tách thửa, mà chỉ những thửa đất đáp ứng các điều kiện như đã nêu trên mới được phép đề nghị tách thửa. Trong trường hợp thửa đất đề nghị tách không tiếp giáp với đường giao thông thì việc tách thửa chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Điều 6 Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về kích thước, diện tích tối thiểu của thửa đất trước và sau khi tách như sau:

Trường hợp thửa đất mới được phép tách tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu

Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu, có diện tích, chiều rộng, chiều dài (tính từ chỉ giới xây dựng hoặc hành lang an toàn công trình đến hết thửa đất), tùy thuộc từng vị trí mà phải đảm bảo các điều kiện cụ thể sau:

Khu vực

Mức diện tích tối thiểu (m2)

Chiều rộng tối thiểu (m)

Chiều dài tối thiểu (m)

a) Tại các phường, thị trấn:

– Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng bằng hoặc lớn hơn 20m:

– Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới, nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với sông, kênh, rạch công cộng kinh mương lộ hiện hữu:

b) Tại các xã:

– Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng bằng hoặc lớn hơn 20m:

– Thửa đất được phép tách mới tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới, đê điều có hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng nhỏ hơn 20m hoặc không quy định lộ giới hoặc tiếp giáp với đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu:

Theo đó, nếu thửa đất mới được phép tách tiếp giáp với đường giao thông thì diện tích nhỏ nhất được phép tách thửa là từ 40 m2 (áp dụng tại các xã) hoặc từ 36 m2 (áp dụng tại các phường, thị trấn).

Trường hợp thửa đất mới được phép tách không tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu

Diện tích, chiều rộng, chiều dài của thửa đất mới được phép tách không tiếp giáp đường giao thông hoặc hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu phải đảm bảo các điều kiện cụ thể như sau:

Khu vực

a) Thửa đất được phép tách mới tại các phường, thị trấn như sau

b) Thửa đất được phép tách mới tại các xã như sau:

Khi thửa đất dự định tách thuộc vào trường hợp này thì điều kiện về diện tích của thửa đất mới được hình thành phải đảm bảo từ 100 m2 trở lên đối với các xã, hoặc 60 m2 trở lên đối với các phường thị trấn. Đồng thời, việc tách thửa đất khi không tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Lưu ý: Các trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long không cho phép được tách thửa đất gồm:

– Thửa đất yêu cầu tách thửa nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

–  Thửa đất đang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

– Thửa đất hoặc tài sản gắn liền với thửa đất đang bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thửa đất đang bị xử lý vi phạm về đất đai.

– Thửa đất không được tách thửa theo các quy định khác của pháp luật.

Kết luận: Tùy thuộc vị trí của thửa đất đề nghị tách mà điều kiện về kích thước, diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành có sự khác biệt. Tùy thuộc từng thửa đất cụ thể mà các điều kiện về diện tích, kích thước được áp dụng khác biệt. Do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chưa đầy đủ, nên chúng tôi có thể tạm nhận định cho trường hợp của bạn như sau:

– Trong trường hợp thửa đất của bạn ở vị trí không không tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu thì không thể đề nghị tách thửa đất do không đảm bảo về diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách;

– Thửa đất của bạn thuộc một trong những trường hợp không được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long như chúng tôi đã nêu trên;

– Trường hợp thửa đất của bạn ở vị trí tiếp giáp đường giao thông hoặc đê điều, sông, kênh, rạch công cộng, kinh mương lộ hiện hữu, để được tách thửa thì thửa đất này phải đảm bảo các điều kiện chung (khoản 1 Điều 5 Quyết định 27/2021/QĐ-UBND đã nêu trên) và điều kiện về kích thước mỗi cạnh của thửa đất sau khi tách.

Chi phí tách thửa đất ở để tặng cho con tại Vĩnh Long là bao nhiêu?

Tôi muốn HieuLuat có thể giải đáp cho tôi những loại chi phí nào tôi phải chịu khi thực hiện tách thửa?

HieuLuat xin được giải đáp câu hỏi của bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp và quy định pháp luật hiện hành như sau:

Các loại chi phí trong quá trình thực hiện tách thửa đất để bán bao gồm:

– Chi phí đo đạc tách thửa đất (thường được gọi là chi phí đo đạc để lập hồ sơ xin tách thửa đất): Đây là chi phí dịch vụ theo thỏa thuận giữa bạn và đơn vị đo đạc (nếu bạn thuê đơn vị đo đạc tư nhân) hoặc theo biểu giá mà Ủy ban nhân dân Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 33/2021/QĐ-UBND (nếu đơn vị đo đạc hoạt động theo nguồn vốn ngân sách Nhà nước).

– Phí ký hợp đồng công chứng/chứng thực: Khi thực hiện mua bán/chuyển nhượng đất, các bên phải thực hiện ký hợp đồng mua bán/chuyển nhượng có công chứng/chứng thực (khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013).

Tùy thuộc giá mua bán/chuyển nhượng của hợp đồng mà phí ký hợp đồng này có sự khác biệt. Chi phí này được tính theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC (ký công chứng hợp đồng mua bán/chuyển nhượng) hoặc Thông tư 226/2016/TT-BTC (chứng thực hợp đồng; mức thu nếu chứng thực là 50.000 đồng);

– Phí soạn thảo hợp đồng mua bán/chuyển nhượng: Đây là chi phí được thu đối với các hợp đồng được ký tại văn phòng công chứng/phòng công chứng. Mức chi phí này do từng văn phòng công chứng/phòng công chứng quy định nhưng không được vượt quá mức trần (mức cao nhất được phép thu) theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất về chi phí soạn thảo hợp đồng.

Tại Vĩnh Long, mức phí soạn thảo hợp đồng mua bán/chuyển nhượng đất đai cao nhất mà các văn phòng công chứng/phòng công chứng được phép thu là 100.000 đồng (Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long).

– Chi phí ký ngoài trụ sở, ngoài giờ làm việc: Nếu có nhu cầu và thuộc trường hợp được phép ký công chứng ngoài trụ sở (theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng 2014 như người già yếu, không đi lại được, hoặc đang bị tạm giam…) thì bạn cần trả thêm phí này cho văn phòng công chứng/phòng công chứng theo thỏa thuận giữa hai bên.

– Lệ phí trước bạ nhà đất: 0,5% giá chuyển nhượng (Nghị định 10/2022/NĐ-CP). Trong đó:

+ Nếu giá mua bán/chuyển nhượng ghi trên hợp đồng nhỏ hơn giá trị của nhà, đất trong bảng giá đất, bảng giá nhà do Ủy ban nhân dân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành, thì giá chuyển nhượng được tính lệ phí trước bạ là giá tính theo bảng giá đất, bảng giá nhà của từng địa phương.

+ Nếu giá mua bán/chuyển nhượng ghi trên hợp đồng lớn hơn hoặc bằng giá trị của nhà, đất trong bảng giá đất, bảng giá nhà do Ủy ban nhân dân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành, thì giá tính lệ phí trước bạ là giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng/mua bán.

Trường hợp bạn tách thửa để tặng cho con thì được miễn lệ phí trước bạ (Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP). Để được miễn lệ phí trước bạ, gia đình bạn cần chuẩn bị thêm bản sao/bản trích lục giấy khai sinh của con bạn trong hồ sơ thực hiện thủ tục sang tên/đăng ký biến động đất đai.

– Lệ phí thẩm định hồ sơ: Đây là mức thu theo từng địa phương. Tại Vĩnh Long, mức thu này được thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết 09/2020/NQ-HĐND. Tùy thuộc từng diện tích, loại đất, hình thức sử dụng (được giao, cho thuê, nhận thừa kế, chuyển nhượng…) mà mức thu khác nhau.

Cụ thể trường hợp tách thửa để tặng cho, mức thu lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 6 Nghị Quyết 09/2020/NQ-HĐND như sau:

 

Mức thu hồ sơ cấp ban đầu, cấp đổi, cấp lại và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đồng/hồ sơ

Từ 500 m2 đến dưới 1000 m2

đồng/hồ sơ

đồng/hồ sơ

– Lệ phí cấp giấy chứng nhận (thường được gọi là lệ phí cấp sổ mới): Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định mức thu đối với lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp của bạn, con bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận mới nên lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu được thu đối với đối tượng là con của bạn; còn bạn thì được áp dụng lệ phí thực hiện chứng nhận đăng ký biến động về đất đai. Trường hợp bạn đề nghị cấp đổi sổ mới thì lệ phí áp dụng đối với bạn là lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận.

Chi tiết mức thu lệ phí này tại khoản 5 Điều 4 Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND cho trường hợp của bạn như sau:

 

Nội dung thu

Mức thu

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình

Cấp giấy chứng nhận lần đầu về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài

đồng/giấy

Hộ gia đình, cá nhân có đất tọa lạc tại các phường thuộc thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh

đồng/giấy

3

Hộ gia đình, cá nhân có đất tọa lạc tại các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Bình Minh

Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài

đồng/giấy

Hộ gia đình, cá nhân có đất tọa lạc tại các phường thuộc thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh

đồng/giấy

Hộ gia đình, cá nhân có đất tọa lạc tại các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Bình Minh

đồng/giấy

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài

đồng/giấy

Hộ gia đình, cá nhân có đất tọa lạc tại các phường thuộc thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh

đồng/giấy

Hộ gia đình, cá nhân có đất tọa lạc tại các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Bình Minh

đồng/giấy

– Thuế thu nhập cá nhân: Đây là loại tiền được tính dựa trên giá trị của thửa đất nhận tặng cho, được áp dụng đối với người nhận tặng cho (con của bạn). Tuy nhiên, căn cứ Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP đây là khoản được miễn do việc tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện giữa cha đẻ/mẹ đẻ và con đẻ.

Lưu ý: Để được miễn loại thuế này, gia đình bạn cần có bản trích lục/bản sao giấy khai sinh của con bạn để xác định quan hệ cha mẹ con trong hồ sơ thực hiện thủ tục sang tên/biến động đất đai.

Xem thêm: Thủ tục sang tên sổ đỏ như thế nào?

Kết luận: Trên đây là những khoản chi phí gia đình bạn phải chịu trong quá trình thực hiện tách thửa đất ở để tặng cho con. Một số chi phí được miễn cho trường hợp của bạn là: Lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về quy định tách thửa tỉnh Vĩnh Long, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Tách thửa đất tại Vĩnh Phúc thế nào?

>> Tách thửa đất vườn ao thế nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

12/04/2022

12/04/2022

12/04/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Tỉnh Vĩnh Long quy định các điều kiện cụ thể để được tách thửa đất ở để tặng cho. Chi phí để tách thửa đất ở để tặng cho con tại Vĩnh Long có gì khác biệt so với các tỉnh khác?

Tỉnh Vĩnh Long quy định tách thửa đất ở