Xác nhận tạm trú dùng mẫu đơn nào? Xin ở đâu?

Nhiều người phải xin xác nhận tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Công an xã, phường, thị trấn địa phương. Vậy xin xác nhận tạm trú hiện nay có thể dùng mẫu đơn nào?

Khi nào phải xin xác n

Nhiều người phải xin xác nhận tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Công an xã, phường, thị trấn địa phương. Vậy xin xác nhận tạm trú hiện nay có thể dùng mẫu đơn nào?

Khi nào phải xin xác nhận tạm trú?

Chào bạn, Hieuluat xin được thông tin về câu hỏi của bạn:

Theo Điều 27 của Luật cư trú 2020 quy định điều kiện đăng ký tạm trú như sau:


Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Như vậy, có 02 trường hợp người dân không phải đăng ký tạm trú, gồm:

– Thuộc trường hợp đăng ký thường trú

– Người đến sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn khác nơi đăng ký thường trú dưới 30 ngày.

Trong trường hợp không có sổ tạm trú thì giấy xác nhận tạm trú có giá trị thay thế cho sổ tạm trú,… bạn có thể viết đơn xin giấy xác nhận tạm trú/giấy xác nhận tạm trú dài hạn tại Công an phường/xã nơi bạn tạm trú.Giấy xác nhận tạm trú có thể thay Sổ tạm trú. (Ảnh minh họa)

 Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú 2022 và cách ghi

Hiện nay, bạn có thể dùng mẫu đơn xin xác nhận tạm trú sau đây:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày….tháng…..năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an xã/ phường/ thị trấn………………………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………….

Ngày sinh: ………………………………..

Số CMND:……………………………. Cấp tại:……………………….. Ngày:……………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Công an xã/ phường/ thị trấn ……………………………. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa chỉ …………..………………………………. từ ngày………. tháng……. năm………. đến ngày…… tháng……. năm………

Lý do:……………………………. ………………………………………. …………………………….

Trong thời gian tạm trú tại tôi xin hứa thực hiện tốt các nội quy, quy định về an ninh trật tự của địa phương. Nếu tôi vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công an xã/phường/thị trấn

Người làm đơn

Cách ghi:

1. Kính gửi: Ghi Công an xã/ phường/ thị trấn nơi người làm đơn muốn xin đăng kí tạm trú

2. Tôi tên là: Ghi họ tên đầy đủ của người làm đơn

3. Ngày sinh: Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người làm đơn

4. Số CMND/Căn cước công dân……. Cấp tại:…………. Ngày:…….: Ghi rõ ràng, cụ thể theo đúng số và ngày cấp trên CMND/CCCD

5. Địa chỉ thường trú: Nơi có hộ khẩu thường trú (ghi thông tin trên sổ hộ khẩu hoặc trên Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia)

6. Nay tôi làm đơn này kính mong Ban Công an xã/ phường/ thị trấn xác nhận cho tôi đã tạm trú tại ……………từ ngày…..tháng …. năm ….đến ngày….tháng ….năm……: Ghi nơi người làm đơn xin đăng kí tạm trú; ghi rõ thời gian tạm trú tại địa phương đó từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

7. Lý do: ghi rõ ràng, cụ thể lý do xin xác nhận tạm trú (Học tập, sinh sống…làm việc… ghi rõ địa chỉ trường học hoặc tên công ty)

8. Người làm đơn: Kí, ghi rõ họ tên của người làm đơn.

Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh 2014:

2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài có thể dùng Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (mẫu Mẫu NA17 được ban hành kèm Thông tư 04/2015/TT của Bộ Công an)Tên cơ sở lưu trú:……………… (1)

Địa chỉ:……………………………….
Điện thoại: …………………………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

…………ngày, ……tháng…… năm………

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………

STT

Họ Tên

Giới tính

Sinh ngày, tháng, năm

Quốc tịch

Loại, số hộ chiếu (2)

Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3)

Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4)

Mục đích nhập cảnh

Tạm trú (từ ngày đến ngày)

Nam

Nữ

 

Xác nhận

(của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

(2): Ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ…);

(3): Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp.

(4): Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;

Trên đây là đơn xin xác nhận tạm trú và các thông tin liên quan. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ với tổng đài  luatphap.vn của chúng tôi để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

24/01/2022

24/01/2022

24/01/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nhiều người phải xin xác nhận tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan Công an xã, phường, thị trấn địa phương. Vậy xin xác nhận tạm trú hiện nay có thể dùng mẫu đơn nào?

Khi nào phải xin xác n