4 mẫu bản tường trình viết tay được dùng phổ biến

Posted by

Bản tường trình là mẫu văn bản được dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày tại các cơ quan, tổ chức đến các doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh các mẫu tường trình được đánh máy sẵn thì nhiều người phải viết tay loại văn bản này. Vậy có thể dùn

Bản tường trình là mẫu văn bản được dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày tại các cơ quan, tổ chức đến các doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh các mẫu tường trình được đánh máy sẵn thì nhiều người phải viết tay loại văn bản này. Vậy có thể dùng mẫu bản tường trình viết tay nào?

1. Mẫu bản tường trình viết tay dùng làm gì?

Mẫu bản tường trình viết tay là loại văn bản được dùng để ghi lại toàn bộ diễn biến một sự việc đã xảy ra, sự việc đó có gây thiệt hại về người hoặc tài sản cho cá nhân, tổ chức, công ty.

Mẫu bản tường trình viết tay là tài liệu quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc thực hiện các công tác quản lý, giải quyết các vấn đề về trách nhiệm pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

Đối tượng viết bản tường trình sự việc thường là người tham gia hoặc là người chứng kiến sự việc.

Nội dung của bản tường trình được lập dựa vào:

– Tính chất của từng sự việc

– Hậu quả sự việc đó gây ra

Trong đó, bao gồm đầy đủ các thông tin về:

– Địa điểm

– Thời gian xảy ra sự việc

– Những người có liên quan

– Trình tự, diễn biến sự việc, thiệt hại gây ra,….

Văn bản tường trình sự việc thường tường trình vụ việc tai nạn giao thông, gây gổ đánh nhau, tai nạn giao thông hay mất trộm…

Căn cứ vào mức độ, tính chất của vụ việc mà tổ chức, công ty, cơ quan liên quan sẽ đưa ra giải pháp khắc phục hình thức xử lý…Có thể hạ hạnh kiểm nếu học sinh vi phạm; trừ lương, nhắc nhở, khiển trách đối với người lao động…

2. Mẫu bản tường trình viết tay trình bày thế nào?

Một sự việc được tường trình cần phải khách quan, trung thực dù người viết bản tường trình là người trực tiếp gây ra sự việc hoặc chỉ là người liên quan, chứng kiến.

Tính khách quan, trung thực của bản tường trình sẽ là căn cứ để cơ quan, tổ chức xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Để có mẫu bản tường trình viết tay đúng về hình thức, đầy đủ về nội dung, có thể tham khảo hướn dẫn sau đây của HieuLuat:

Mẫu bản tường trình viết tay cũng giống với nhiều văn bản khác phải có quốc hiệu, quốc ngữ và tên văn bản.

Thông tin nội dung cần có của bản tường trình là về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc. Thông tin này cần được ghi chi tiết thời gian, bối cảnh xảy ra sự việc

Cần có thêm thông tin về những người có mặt khi sự việc xảy ra hay những người liên quan đến sự việc

Nguyên nhân, trình tự, diễn biến sự việc cũng là nộ