Cách viết đơn phúc khảo thi tốt nghiệp THPT 2022 thế nào?

Posted by

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2022, nếu thí sinh thấy điểm số chưa chính xác với kết qủa dự tính có thể nộp đơn phúc khảo.

Mẫu đơn phúc khảo thi THPT 2022 viết thế nào?
H

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2022, nếu thí sinh thấy điểm số chưa chính xác với kết qủa dự tính có thể nộp đơn phúc khảo.

Mẫu đơn phúc khảo thi THPT 2022 viết thế nào?

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành mẫu đơn phúc khảo thi THPT 2022. Vì thế, khi thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể tùy ý viết đơn phúc khảo miễn đầy đủ thông tin hoặc theo mẫu đơn của nhà trường.

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn sau đây và cách điền:

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

                                                                                        

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022

 

Kính gửi: Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Văn A

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày:25 tháng 12 năm 2004

Nơi sinh: Quận, Huyện. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Số CMND hoặc Căn cước công dân:  xxxxxxxxxxxx.

Học sinh trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai Quận, Huyện Bắc Từ Liêm

Đã dự thi TN THPT tại Địa Điểm thi: THCS X

                                                                   SBD: xxx Phòng thi số 30

Môn xin phúc khảo:

STT

Môn phúc khảo

Điểm thi

Ghi chú

1

Toán

4,0

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi trong bài thi tổ hợp (ví dụ:Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tiếng Pháp …)

Lý do cần nói rõ thêm: …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………&#