Cần biết gì khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Posted by

Để gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nhanh chóng đến tay người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành hướng dẫn thực hiện, trong đó có một số lưu ý khi nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Để gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nhanh chóng đến tay người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành hướng dẫn thực hiện, trong đó có một số lưu ý khi nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 tại Công văn 3068/BHXH-CSXH, trong đó, cần lưu ý một số điểm sau:

 

1. Có được từ chối nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Theo Công văn 3068, chính sách giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động và chính sách hỗ trợ người  lao động không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Cụ thể, đối với người lao động đang tham gia đóng BHTN, chỉ cần thông báo với người sử dụng lao động để kê khai thông tin vào mẫu 02 ban hành kèm theo Quyết định 28, ghi rõ Không nhận hỗ trợ để gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ thì đơn vị phản hồi với cơ quan bảo hiểm xã hội bằng văn bản.

Như vậy, dù đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 rất lớn, tuy nhiên, người tự nguyện không nhận hỗ trợ có thể từ chối.

 

2. Giáo viên trường công có được nhận hỗ trợ?

Theo Nghị quyết 116, đối tượng được hưởng hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên)…

Vì thế, nhiều người cho rằng, cứ là giáo viên đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thì không được hưởng hỗ trợ.

Tuy nhiên, suy nghĩ này chưa đúng.

Bởi theo quy định, chỉ giáo viên, người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên mới không được hưởng.

Công văn 3068 cũng quy định rõ loại trừ với người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghĩa là giáo viên, người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công tự