Cần lưu ý gì khi làm hợp đồng đặt cọc?

Posted by

Hợp đồng đặt cọc được sử dụng rất phổ biến trên thực tế. Khi ký hợp đồng này, có rất nhiều điều bạn cần lưu ý để tránh những rủi ro không mong muốn.

1. Hợp đồng đặt cọc là gì?
Theo Bộ L

Hợp đồng đặt cọc được sử dụng rất phổ biến trên thực tế. Khi ký hợp đồng này, có rất nhiều điều bạn cần lưu ý để tránh những rủi ro không mong muốn.

1. Hợp đồng đặt cọc là gì?

Theo Bộ Luật Dân sự năm 2015:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Cũng theo Bộ luật này:

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng đặt cọc là sự thỏa thuận giữa các bên về việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền (hoặc vật có giá trị khác) để đảm bảo thực hiện một công việc hay hợp đồng nào đó.

Chẳng hạn, đặt cọc mua nhà, đặt cọc mua đất…

 

2. Cần lưu ý gì khi làm hợp đồng đặt cọc?

Khi làm hợp đồng đặt cọc, cần lưu ý một số nội dung sau:

– Hợp đồng đặt cọc vô hiệu khi nào: Theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, thông thường, hợp đồng đặt cọc chỉ vô hiệu khi người đặt cọc không có năng lực hành vi dân sự hoặc đặt cọc khi bị lừa dối, cưỡng ép…

– Phải ghi là hợp đồng đặt cọc thay vì “giấy biên nhận giao tiền”: Nếu ký hợp đồng đặt cọc, khi một trong các bên từ chối thực hiện hợp đồng sẽ phải chịu phạt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, nếu chỉ ký giấy biên nhận tiền nhưng trong giấy đó không ghi là đặt cọc thì sẽ không bị phạt cọc nếu không có thỏa thuận.Hợp đồng đặt cọc không cần công chứng (Ảnh minh họa)

 3. Một số mẫu hợp đồng đặt cọc thường dùng


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20 … tại ……………………………, chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………