Cấp sổ đỏ bao nhiêu ngày khi tách thửa tặng cho, thừa kế?

Posted by

Cấp sổ đỏ bao nhiêu ngày? Nếu cấp lần đầu, tách thửa tặng cho có khác nhau không? Làm sổ đỏ mất bao lâu nếu là nhận thừa kế? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vấn đề này.
<

Cấp sổ đỏ bao nhiêu ngày? Nếu cấp lần đầu, tách thửa tặng cho có khác nhau không? Làm sổ đỏ mất bao lâu nếu là nhận thừa kế? … Bài viết dưới đây của HieuLuat sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về vấn đề này.

Tuy nhiên, đã gần 4 tháng trôi qua kể từ thời điểm gia đình tôi nộp hồ sơ mà vẫn chưa được nhận sổ đỏ.

Tôi có hỏi cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì được trả lời rằng, khi nào có sổ thì sẽ thông báo cho tôi.

Nếu là cấp đồng loạt cho nhiều người thì thời gian này là bao lâu? Nếu sau khi cấp sổ, gia đình tôi muốn tách thửa để tặng cho con thì thời gian cấp sổ đỏ cho bên nhận đất đai là bao lâu Luật sư?

Chào bạn, với những vướng mắc xoay quanh cấp sổ đỏ bao nhiêu ngày nếu cấp lần đầu và tách thửa sang tên, chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cấp sổ đỏ bao nhiêu ngày trong trường hợp cấp lần đầu?

Thời gian cấp sổ đỏ lần đầu đối với đất có nguồn gốc ông bà để lại (đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng) được thực hiện theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Căn cứ quy định trên, Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tổng thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho người sử dụng đất là không quá 30 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể, thời gian này đã bao gồm:

Thời gian niêm yết thông tin về nguồn gốc đất, hiện trạng, tình trạng tranh chấp, thời điểm sử dụng đất là 15 ngày;

Thời gian xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn về quyền sở hữu tài sản trên đất là không quá 5 ngày làm việc;

Thời gian thực hiện các công việc chuyên môn của văn phòng đăng ký đất đai như trích lục bản đồ địa chính/trích đo địa chính, kiểm tra hồ sơ, xác nhận về điều kiện cấp sổ đỏ, xác minh trên thực địa (nếu cần), cập nhật/chỉnh lý thông tin trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai,…;

Đồng thời, thời gian này sẽ không được tính các khoảng thời gian sau:

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai/tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất,…;

Thời gian trưng cầu giám định về đất đai;

Thời gian của ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

Thời gian xem xét xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất;

Có thể thấy, pháp luật chỉ quy định một mốc thời gian cấp sổ đỏ lần đầu duy nhất mà không phân biệt là có cấp đồng loạt hay không.

Trên thực tế, việc cấp sổ đỏ lần đầu có thể mất nhiều thời gian có thể do một số nguyên nhân như:

Lực lượng cán bộ công nhân viên chuyên môn xử lý hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu quá ít so với lượng hồ sơ cần giải quyết, dẫn đến quá tải