Cấp sổ đỏ giá bao nhiêu? Cấp cho tổ chức có thêm phí không?

Posted by

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? Cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ sang tên hoặc cấp sổ đỏ lần đầu? … Cùng HieuLuat giải đáp những vấn đề liên quan đến thuế phí này trong bài viết dưới đây.

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? Cấp sổ đỏ mất bao nhiêu tiền dịch vụ sang tên hoặc cấp sổ đỏ lần đầu? … Cùng HieuLuat giải đáp những vấn đề liên quan đến thuế phí này trong bài viết dưới đây.

Nay có chính sách làm sổ đỏ của Nhà nước nên chúng tôi cũng thực hiện cấp sổ. Sau khi cấp sổ, vợ chồng tôi muốn bán tài sản này cho vợ chồng người bạn.

Mất bao nhiêu tiền thuế đất khi cấp sổ lần đầu? Nếu việc sang tên, đổi sổ mà vợ chồng tôi thuê bên dịch vụ làm thì chi phí dịch vụ này là khoảng bao nhiêu?

Chào bạn, với thắc mắc pháp lý của bạn về việc làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế đất, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Làm sổ đỏ bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân? 

Trước hết, chúng tôi cần đính chính lại thông tin, tiền thuế đất mà bạn sử dụng được gọi là tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu cho người sử dụng.

Đây là khoản tiền mà người sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc công nhận phải kê khai, đóng nộp cho Nhà nước theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP khi được cấp sổ đỏ.

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định pháp luật).

Theo thông tin bạn cung cấp và căn cứ quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng đất được cấp sổ đỏ lần đầu và khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu chi phí về thuế như sau:

Tiền thuế, phí

Cấp sổ đỏ lần đầu

Mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Căn cứ pháp luật

Tiền sử dụng đất phải nộp

Được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận và đóng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt quá hạn mức;

Nếu trong quá trình sử dụng có vi phạm pháp luật về đất đai thì số tiền sử dụng đất phải đóng trong hạn mức là 50%, ngoài hạn mức là 100%;

-/-

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng nộp

-/-

2% giá trị chuyển nhượng

Giá trị chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng nếu lớn hơn hoặc bằng giá Nhà nước quy định đối với tài sản là nhà đất;

Giá trị chuyển nhượng là giá do Nhà nước quy định nếu giá ghi trên hợp đồng nhỏ hơn giá Nhà nước quy định;

Nghị định 65/2013/NĐ-CP, Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC

Do chúng tôi chưa có thông tin về giá mua bán, chuyển nhượng tài sản của bạn cũng như chưa có thông tin cụ thể về vị trí, giá đất, giá nhà theo