Chỉ thị 14/CT-TTg chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Posted by

Văn bản đang xem
Chỉ thị 14/CT-TTg chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Văn bản đang xem

Chỉ thị 14/CT-TTg chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Văn bản đang xem
Chỉ thị 14/CT-TTg chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *