Có đúng làm sổ đỏ đất thổ cư phải đóng phí làm luật không?

Posted by

Làm sổ đỏ đất thổ cư có mất nhiều tiền không? Mất bao nhiêu? Muốn cấp sổ đỏ đất thổ cư phải nộp phí làm luật có đúng không? …

HieuLuat sẽ giải đáp cụ thể cho bạn đọc về chi phí làm sổ đỏ đất thổ cư trong b

Làm sổ đỏ đất thổ cư có mất nhiều tiền không? Mất bao nhiêu? Muốn cấp sổ đỏ đất thổ cư phải nộp phí làm luật có đúng không? …

HieuLuat sẽ giải đáp cụ thể cho bạn đọc về chi phí làm sổ đỏ đất thổ cư trong bài viết dưới đây.

Hiện tại, cha mẹ tôi muốn tặng cho tôi thửa đất, căn nhà này thì mất có nhiều phí không thưa Luật sư?

Nếu phải nộp phí làm luật thì chi phí này là bao nhiêu? Phải nộp cho ai?

Chào bạn, với những vướng mắc xoay quanh việc cấp sổ đỏ cho đất thổ cư của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau.

Làm sổ đỏ đất thổ cư mất bao nhiêu tiền?

Thông thường, khi mô tả về chi phí làm sổ đỏ đất thổ cư là đang đề cập đến chi phí khi cấp sổ đỏ lần đầu hoặc chi phí khi chuyển quyền sử dụng đất thổ cư (chuyển quyền khi tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng…).

Khi được cấp sổ đỏ lần đầu, các khoản chi phí mà người sử dụng đất phải chịu gồm:

Tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ lần đầu được tính theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP;

Lệ phí trước bạ được áp dụng tính theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP;

Phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận do quy định của từng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. 2 khoản phí này được tính theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC;

Chi phí ủy quyền (ủy quyền có thù lao) để người khác thay bạn thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu (nếu bạn không tự mình thực hiện);

Đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thổ cư, các chi phí mà các bên phải chịu bao gồm:

Một là, chi phí ký hợp đồng tặng cho

Ký hợp đồng tặng cho có công chứng/chứng thực là bước đầu tiên bắt buộc phải thực hiện để chuyển giao quyền sử dụng đất.

Chi phí này được thu theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC (tính theo giá trị của thửa đất, nhà ở trên đất) và thù lao công chứng theo quy định của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất (nếu hợp đồng được ký công chứng).

Hoặc chi phí này được tính theo quy định tại Thông tư 226/2016/TT-BTC là 50.000 đồng/1 hợp đồng.

Hai là, chi phí là các khoản nghĩa vụ tài chính với Nhà nước

Thuế thu nhập cá nhân: Được tính đối với bên nhận tặng cho, thuế suất là 10% giá trị tài sản nhà, đất tặng cho;

Lệ phí trước bạ: Được tính đối với bên nhận tặng cho, được tính bằng 0,5% giá trị tài sản nhà, đất được tặng cho.

Do việc tặng cho của bạn là từ cha mẹ sang cho con nên sẽ được miễn tiền thuế thu nhập cá nhân, miễn lệ phí trước bạ.

Phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận: Là hai loại chi phí do Hội đồng nhân dân