Công an có được phép kiểm tra cư trú giữa đêm tại nhà riêng?

Posted by

Việc kiểm tra cư trú là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền. Công an kiểm tra cư trú giữa đêm tại nhà riêng có được phép hay không?

Nhà riêng có bị kiểm tra cư trú không?

Việc kiểm tra cư trú là trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền. Công an kiểm tra cư trú giữa đêm tại nhà riêng có được phép hay không?

Nhà riêng có bị kiểm tra cư trú không?

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 55/2021/TT-BCA:

2. Đối tượng, địa bàn kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên, khu nhà ở của người lao động, nhà cho thuê, nhà cho mượn, cho ở nhờ của tổ chức, cá nhân, cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú; cơ quan đăng ký cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.

 

Có được kiểm tra cư trú vào đêm tối không?

1. Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Nếu cảm thấy nghi ngờ, bạn có thể yêu cầu kiểm tra thẻ ngành, bảng tên của chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ.Việc kiểm tra cư trú có thể thực hiện đột xuất (Ảnh minh họa)

 Nội dung kiểm tra cư trú gồm những gì?

Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm:

– Kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú, thu thập, cập nhật, khai thác thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

– Kiểm tra quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật cư trú.

Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú (Công an cấp xã) thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan. Khi kiểm tra được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia. Trường hợp cơ quan cấp trên kiểm tra phải phối hợp với cơ quan đăng ký cư trú cấp dưới.

 

Không chấp hành kiểm tra cư trú bị phạt không?

Nếu không thực hiện đúng trách nhiệm về việc kiểm tra cư trú, bạn có thể bị xử phạt theo Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

b) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện