Đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú được không?

Posted by

Đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ được thực hiện khi các bên có đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Nhiều người quan tâm liệu có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú được không?

Đăng ký kết hôn khi có KT3 được

Đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ được thực hiện khi các bên có đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Nhiều người quan tâm liệu có thể đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú được không?

Đăng ký kết hôn khi có KT3 được không?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi có hộ khẩu ở Vĩnh Phúc, hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nên đã thực hiện đăng ký tạm trú và được cấp sổ KT3 tại đây. Tôi xin hỏi là tôi có thể thực hiện đăng ký kết hôn tại nơi tạm trú theo sổ KT3 được không?

Chào bạn, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau:

Hiện nay, trong các văn bản hiện hành không có định nghĩa thế nào là KT3. KT3 là tên thường gọi của Sổ tạm trú được cấp cho công dân đã đăng ký tạm trú.

Như vậy, KT3 thường được hiểu là việc tạm trú của công dân tại địa phương đó.

Căn cứ Luật Cư trú 2020, nơi cư trú của công dân là nơi thường trú (nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và có đăng ký thường trú) hoặc nơi tạm trú (nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã đăng ký tạm trú). Giấy tờ xác nhận nơi đăng ký thường trú, nơi đăng ký tạm trú của công dân lần lượt là Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú (sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ vào cuối năm 2022).

Căn cứ Điều 17 và Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký kết hôn của công dân là của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, phường, thị trấn hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ. Trong đó:

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký kết hôn cho trường hợp cả hai bên nam, nữ đều là công dân Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

– Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện việc đăng ký kết hôn cho trường hợp có yếu tố nước ngoài (ví dụ: một trong hai bên là người nước ngoài, hoặc cả hai cùng là người nước ngoài…)

Từ các căn cứ trên, công dân có quyền lựa chọn nơi đăng ký kết hôn cho mình tại nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của một trong hai bên nam, nữ.  

Do vậy, khi kết hôn, bạn có thể lựa chọn nơi đăng ký kết hôn là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện nơi bạn có KT3 là Ủy ban có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cho bạn.

Lưu ý: Khi đăng ký kết hôn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cả hai bên đều phải chuẩn bị Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND dân cấp xã có thẩm quyền cấp để nộp cho Ủy ban nhân dân nơi bạn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn (khoản 1 Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP).

Ngoài Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì hai bên cần chuẩn bị các giấy tờ kèm theo gồm:

– Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dâ