Đi ngược chiều bị phạt bao nhiêu? Bị tước giấy phép lái xe mấy tháng?

Posted by

Đi ngược chiều là một trong những lỗi phổ biến của người tham gia giao thông. Trường hợp vi phạm lỗi này sẽ bị phạt bao nhiêu?

Chào bạn, theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, lỗi đi ng

Đi ngược chiều là một trong những lỗi phổ biến của người tham gia giao thông. Trường hợp vi phạm lỗi này sẽ bị phạt bao nhiêu?

Chào bạn, theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, lỗi đi ngược chiều được xác định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


Để biết thêm mức phạt về hành vi đi ngược chiều phạt bao nhiều, mời bạn theo dõi những thông tin chúng tôi nêu dưới đây:

Ô tô đi ngược chiều phạt bao nhiêu?

Mức phạt với lỗi ô tô đi ngược chiều được quy định như sau:

Hành vi

Mức phạt

Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

– Phạt tiền từ 4 – 8 triệu đồng

– Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP; điểm a khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

– Phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng

– Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng. (điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP

 

– Phạt tiền từ 16 – 18 triệu đồng

– Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 05 –  07 tháng. (điểm đ khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP)

Xe máy đi ngược chiều phạt bao nhiêu tiền?

Mức phạt đối với hành vi đi xe máy ngược chiều được quy định như dưới bảng sau:

Hành vi

Mức phạt

Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP và các trư