Đi xe máy không có bằng lái phạt bao nhiêu?

Posted by

Nghị định 123/2021 đã thay đổi nhiều mức phạt về các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trong năm 2022. Đối với hành vi không có bằng lái xe máy thì sao? Phạt bao nhiêu nếu vi phạm?

Chào bạn, chắc hẳn ai

Nghị định 123/2021 đã thay đổi nhiều mức phạt về các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trong năm 2022. Đối với hành vi không có bằng lái xe máy thì sao? Phạt bao nhiêu nếu vi phạm?

Chào bạn, chắc hẳn ai cũng biết không có bằng lái xe máy khi tham gia giao thông là một trong những hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt theo quy định. Từ năm 2022, mức phạt với hành vi này tăng hơn so với quy định trước đó.

Nghị định 123/2021 của Chính phủ đã sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định 100/2019 về mức phạt nếu không có bằng lái xe máy như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa;

b) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia;

c) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe).


Trước đây, mức phạt với các hành vi này tại Nghị định 100/2019 chỉ từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng

Như vậy, nếu không có bằng lái xe máy khi lưu thông trên đường, người dân có thể bị phạt tiền từ 01 – 02 triệu đồng từ năm 2022.

2. Đủ tuổi nhưng không có bằng lái phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 21 Nghị định 100/2019 được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021, người điều khiển ô tô nếu không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thầm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép lái xe bị tẩy xóa sẽ bị phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng.

Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định 100/2019, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Nghị định 124/2021 nếu người điều khiển ô tô không mang theo Giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 200 – 400 nghìn đồng.

– Nếu không có Giấy phép lái xe:

Mức phạt

Hành vi

Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng

Người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm3 (điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định 100/2019, được sửa đổi bổ sung bở