Hành vi làm sổ hộ khẩu giả phạt bao nhiêu? Có phạt tù không?

Posted by

Thời điểm này, sổ hộ khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh thông tin thường trú của công dân, thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú… Vậy nếu có hành vi làm sổ hộ khẩu giả, pháp luật sẽ xử lý thế nào?

Chào bạ

Thời điểm này, sổ hộ khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh thông tin thường trú của công dân, thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú… Vậy nếu có hành vi làm sổ hộ khẩu giả, pháp luật sẽ xử lý thế nào?

Chào bạn, mặc dù hết năm nay Sổ hộ khẩu không còn giá trị sử dụng nữa, tuy nhiên vì mục đích tư lợi nào đó vẫn có tình trạng làm Sổ hộ khẩu giả. Để biết được hành vi này bị xử phạt thế nào, mời bạn tham khảo các nội dung sau đây của HieuLuat.

Sổ hộ khẩu là gì?

Trước khi Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực, thì Sổ hộ khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật cư trú 2006 như sau:

“1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Có thể hiểu sổ hộ khẩu là phương thức được dùng để cơ quan nhà nước quản lý nhân khẩu trong các hộ gia đình. Thông qua Sổ hộ khẩu có thể xác định nơi cư trú hợp pháp của công dân, cụ thể hơn là xác định được nơi thường trú của công dân để quản lý được việc cư trú của công dân tại từng địa điểm cụ thể. Bên cạnh đó, sổ hộ khẩu còn có vai trò xác định thẩm quyền giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến cá nhân công dân.

Hiện nay, theo Luật Cư trú 2020, không còn khái niệm cụ thể về sổ hộ khẩu. Đến hết ngày 31/12/2022 sổ hộ khẩu giấy sẽ không được sử dụng để xác định thông tin cư trú nhân thân của công dân, thay vào đó sẽ quản lý cư trú, quản lý dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, thời gian tới đây các thông tin liên quan đến Sổ hộ khẩu vẫn còn được nhiều người quan tâm. Trong đó có vấn đề làm sổ hộ khẩu giả.

Điều kiện để được cấp Sổ hộ khẩu là gì?

Để được cấp sổ hộ khẩu hoặc được ghi nhận là đang thường trú tại một nơi nhất định, công dân phải thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Điều 20 Luật cư trú 2020 quy định công dân được đăng ký thường trú khi thuộc một trong các trường hợp:

– Có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó;

– Công dân không có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp của người khác khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp như:

+ Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

+ Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, ch