Học sinh nội thành Hà Nội không đi học trực tiếp vào ngày 21/2, có sao không?

Posted by

Mới đây, Hà Nội đã đồng ý với đề xuất cho học sinh tiểu học và lớp 6 thuộc 12 quận trở lại trường học từ ngày 21/02/2022. Vậy nếu vào thời gian này, trẻ không đến trường học trực tiếp có sao không?

C

Mới đây, Hà Nội đã đồng ý với đề xuất cho học sinh tiểu học và lớp 6 thuộc 12 quận trở lại trường học từ ngày 21/02/2022. Vậy nếu vào thời gian này, trẻ không đến trường học trực tiếp có sao không?

Chào bạn, sau thời gian dài học trực tuyến thì vừa qua UBND TP. Hà Nội đã có văn bản về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21/02 tới đây. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được thông tin như sau:

Dạy học trực tiếp từ 21/2 theo nguyên tắc nào?

Theo nội dung Công văn 432/UBND-KGVX UBND TP.Hà Nội đồng ý cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận đến trường học trực tiếp từ 21/02/2022 như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) tại Tờ trình 327/TTr-SGDĐT ngày 09/02/2022.

Việc dạy, học trực tiếp được thực hiện theo nguyên tắc:

– Chỉ dạy học trực tiếp ở những trường ở địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2

– Dạy học trực tuyến tại các trường ở địa bàn dịch cấp độ 3, 4.

Đối với các học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch 3, 4 sẽ không đến trường mà ở nhà học trực tuyến.

Bên cạnh đó, các giáo viên chưa tiêm đủ vắc xin Covid-19 cũng sẽ không được đến trường dạy trực tiếp.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các trường:

– Không tổ chức ăn bán trú hoặc ăn ở căng tin trong trường.

– Mỗi học sinh phải tự mang nước uống cá nhân khi đi học.

– Chỉ dạy học 01 buổi/ngày.

Các trường trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 phải chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời phải có có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp, trường học

Để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận trở lại trường, Sở GDĐT Hà Nội cũng sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thành phố, giám sát đôn đốc các nhà trường triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cũng đã nhấn mạnh về việc đưa học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp là cần thiết và yêu cầu c