Hợp đồng cộng tác viên có phải hợp đồng lao động không?

Posted by

Hợp đồng cộng tác viên được sử dụng rất nhiều trên thực tế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa phân biệt được hợp đồng cộng tác viên và hợp đồng lao động.

Hợp đồng cộng tác viên có phải h

Hợp đồng cộng tác viên được sử dụng rất nhiều trên thực tế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa phân biệt được hợp đồng cộng tác viên và hợp đồng lao động.

Hợp đồng cộng tác viên có phải hợp đồng lao động không?

Hiện nay không có quy định cụ thể nào về Hợp đồng cộng tác viên.

Cộng tác viên có thể hiểu là một người làm việc tự do với hình thức cộng tác, không chịu sự điều chỉnh của ai, doanh nghiệp nào.

Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện hình thức hợp đồng cộng tác viên nhưng mang bản chất của hợp đồng lao động (hợp đồng lao động biến tướng). Theo Bộ luật Lao động năm 2019:

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Tức là những hợp đồng cộng tác viên nhưng có nội dung về việc trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của doanh nghiệp thì vẫn là hợp đồng lao động.

Còn những hợp đồng cộng tác viên thông thường, đúng bản chất chính là hợp đồng dịch vụ và không phải hợp đồng lao động.

Thông thường, các bên sử dụng hợp đồng cộng tác viên thay thế cho hợp đồng lao động do trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Bởi hợp đồng cộng tác viên (hợp đồng dịch vụ) không yêu cầu doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho cộng tác viên.Hợp đồng cộng tác viên rất phổ biến trên thực tế (Ảnh minh họa)

 Hợp đồng cộng tác viên có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ (hợp đồng cộng tác viên) là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng sẽ thực hiện công việc cho bên sử dụng, bên sử dụng phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng.

Như vậy, mối quan hệ giữa cộng tác viên và người sử dụng cộng tác viên hoàn toàn không có bất cứ ràng buộc nào về nội quy, quy chế lao động; thời gian, địa điểm làm việc. Vì thế, cũng không có quy định nào yêu cầu bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, nếu hợp đồng cộng tác viên mang bản chất của hợp đồng lao động thì người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hư