Hợp đồng học việc có phải đóng bảo hiểm không?

Posted by

Khi ký hợp đồng học việc, người lao động và người sử dụng lao động cũng phải tuân theo những yêu cầu nhất định. Hợp đồng học việc có phải đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng học việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không

Khi ký hợp đồng học việc, người lao động và người sử dụng lao động cũng phải tuân theo những yêu cầu nhất định. Hợp đồng học việc có phải đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng học việc có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Chào bạn. Theo Điều 61 Bộ luật Lao động năm 2019, học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc. Còn tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc. 

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tuy nhiên, không được thu học phí; đồng thời, phải ký hợp đồng đào tạo.

Đáng chú ý, trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.

Về nội dung hợp đồng học việc, đào tạo nghề, Điều 62 Bộ luật Lao động năm 2019 có yêu cầu, hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

– Nghề đào tạo;

– Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;

– Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo (chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học);

– Trách nhiệm của người lao động.

Ngoài ra, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc gồm những đối tượng sau:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng…

Như vậy, hiện nay không có quy định về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với người học nghề, học việc theo hợp đồng đào tạo nghề. Việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên. 

Hợp đồng học việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhâ