Kế hoạch 61/KH-LĐLĐ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão

Posted by

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

Số: 61/KH-LĐLĐ

CỘNG H

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-Số: 61/KH-LĐLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM LO TẾT QUÝ MÃO NĂM 2023 CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão – 2023 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động cùng gia đình đón Tết trên tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”, thực hiện tốt an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn như cờ bạc, mê tín dị đoan; tổ chức các hoạt động tri ân đoàn viên công đoàn và người lao động đã đồng hành góp phần phục hồi và phát triển ổn định sản xuất của doanh nghiệp và kinh tế Thành phố.

Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết thiết thực, thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách, để người lao động an tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động tin tưởng, gắn bó mật thiết với tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên công đoàn và người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng g