Kết hôn khác quốc tịch cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Posted by

Việc kết hôn khác quốc tịch, kết hôn với người nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Liên quan đến vấn đề này có nhiều vướng mắc về điều kiện, hồ sơ thủ tục kết hôn.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về vấn

Việc kết hôn khác quốc tịch, kết hôn với người nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Liên quan đến vấn đề này có nhiều vướng mắc về điều kiện, hồ sơ thủ tục kết hôn.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về vấn đề của bạn, HieuLuat xin được thông tin như sau:

Kết hôn khác quốc tịch phải đáp ứng điều kiện gì?

Về điều kiện kết hôn khác quốc tịch, căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Như vậy, khi đăng ký kết hôn khác quốc tịch giữa người nước ngoài và người Việt Nam, mỗi bên phải đáp ứng điều kiện kết hôn của mỗi nước. Bên cạnh đó, nếu kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam thì người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Cụ thể, nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện dưới đây:

– Nam có độ tuổi từ đủ 20 trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

– Việc kết hôn do cả nam lẫn nữ tự nguyện quyết định

– Cả hai đều không bị mất năng lực hành vi dân sự

– Việc kết hôn không thuộc 01 trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định.

Ngoài ra, nhà nước Việt Nam không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Hồ sơ đăng ký kết hôn khác quốc tịch gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng kí kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam gồm các giấy tờ:

– Tờ khai đăng ký kết hôn

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền (của Việt Nam hoặc nước ngoài) xác nhận người đăng ký kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người nước ngoài phải chuẩn bị thêm:

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ/chồng.

Nếu nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, có thể thay bằng giấy tờ cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận ng