Khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm không?

Posted by

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người sử dụng dịch vụ khám thai ở các bệnh viện tư nhân hoặc khám thai dịch vụ. Hiện nay, khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm không?

Khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế kh

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người sử dụng dịch vụ khám thai ở các bệnh viện tư nhân hoặc khám thai dịch vụ. Hiện nay, khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm không?

Khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Chào bạn. Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

– Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

– Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên…

Như vậy, chỉ các trường hợp khám thai định kỳ được hưởng bảo hiểm y tế tức là việc khám thai được thực hiện theo lịch hẹn chuẩn của bệnh viện và theo quy trình khám tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi 2014) cũng quy định các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế như sau:

– Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả.

– Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

– Khám sức khỏe.

– Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị…

Như vậy, việc xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị không được quỹ BHYT chi trả.

Về việc khám thai có được hưởng bảo hiểm y tế hay không, đầu tiên, bạn cần xác định việc khám thai của bạn có phải đúng tuyến hay không. Nếu khám thai đúng tuyến và thực hiện định kỳ theo tiêu chuẩn bệnh viện thì vẫn được hưởng bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Các trường hợp được coi là khám bệnh đúng tuyến

Về việc khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế hay không thì phụ thuộc vào từng bệnh viện. Hiện nay, tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, khám thai định kỳ và sử dụng khám dịch vụ, người bệnh vẫn được trừ chi phí bảo hiểm y tế.

Chẳng hạn, theo Thông tư 13/2019/TT-BYT, dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện hạng II là 34.500 đồng, khi khám thai dịch vụ tại bệnh viện này hết 200.000 đồng thì bệnh viện sẽ trà 34.500 đồng bảo hiểm y tế chi trả và thai phụ phải trả số tiền chênh lệch còn lại. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện không cho sử dụng thẻ BHYT đối với trường hợp khám thai dịch vụ.

Khám thai dịch vụ có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày. Tuy nhiên, với những trường hợp thai phụ ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Bạn cần lưu ý rằng, thời gian nghỉ việc đ