Khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì?

Posted by

Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì? Khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần phải thông báo tới cơ quan nào? Không thông báo hoặc không đủ điều kiện để khởi công thì có được khởi công xây dựng công trình kh

Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì? Khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần phải thông báo tới cơ quan nào? Không thông báo hoặc không đủ điều kiện để khởi công thì có được khởi công xây dựng công trình không? … HieuLuat sẽ giải đáp một phần những thắc mắc về pháp lý liên quan đến điều kiện khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi về khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ mong được giải đáp như sau:

1. Trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ thì cần phải đảm bảo các điều kiện gì?

2. Thủ tục thông báo khởi công xây dựng công trình là nhà ở riêng lẻ được thực hiện như thế nào?

Chào bạn, xoay quanh vướng mắc về việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ cần điều kiện gì?

Nhà ở riêng lẻ là nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập được xây dựng trong khuôn viên diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức (khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014). khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được hiểu là việc thực hiện xây dựng nhà ở riêng lẻ theo bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng…đã được cấp, được phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, để được khởi công xây dựng công trình là nhà ở riêng lẻ thì chủ đầu tư/chủ sở hữu công trình phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Một là, phải có giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định pháp luật

Đối với những nhà ở riêng lẻ không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014, điều này được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 thì phải có giấy phép xây dựng được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hai là, chủ đầu tư/hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu công trình nhà ở riêng lẻ đã thực hiện thông báo về ngày khởi công đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương

Việc thông báo được chủ sở hữu/chủ đầu tư thực hiện trước ít nhất 3 ngày làm việc tới cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ (bao gồm cả trường hợp nhà ở riêng lẻ phải xin cấp giấy phép xây dựng hoặc được miễn giấy phép xây dựng).

Ba là, có bản vẽ thi công của nhà ở riêng lẻ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đối với trường hợp không được miễn giấy phép xây dựng,