Không có số định danh cá nhân, phải làm sao?

Posted by

Số định danh là dãy số xác định nhân thân của mỗi công dân. Số định danh các nhân có thể thay mã số thuế cá nhân để khai báo thuế, cũng có thể thay cho giấy tờ tùy thân khi mua bán nhà ở …Vậy nếu công dân chưa có căn cước công dân, không có số

Số định danh là dãy số xác định nhân thân của mỗi công dân. Số định danh các nhân có thể thay mã số thuế cá nhân để khai báo thuế, cũng có thể thay cho giấy tờ tùy thân khi mua bán nhà ở …Vậy nếu công dân chưa có căn cước công dân, không có số định danh cá nhân thì làm cách nào?

Không có số định danh cá nhân, phải làm sao?

Với người đã có Căn cước công dân thì số định danh cá nhân chính là dãy số gồm 12 số trên Căn cước công dân.

Còn với những người chưa làm Căn cước công dân, đồng nghĩa với việc chưa có mã định danh cá nhân thì có thể tra cứu bằng hình thức trực tuyến trên trang https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/. Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1 –  Bạn cần truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/. 

Bước 2 – Đăng nhập 

Chọn Đăng nhập/đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia


– Tiếp theo chọn loại tài khoản muốn đăng nhập là Tài khoản Cổng DVC Quốc Gia.

– Sau đó, chọn hình thức Đăng nhập, có thể là Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là Tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam.

Sau đó, bạn tiến hành đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia thì ấn chọn Đăng ký, đồng thời nhập các thông tin được yêu cầu để tạo tài khoản.

 

Nếu đăng ký tài khoản bằng thuê bao di động thì sau khi điền thông tin đăng ký, mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký, người dùng điền mã OTP này để xác nhận thông tin. Yêu cầu bắt buộc là số điện thoại phải khớp với chính chủ đăng ký tài khoản mới nhận được mã OTP. Nếu thông tin không khớp, bạn cần đem CMND đến trung tâm mạng di động gần nhất để thực hiện đính chính thông tin.

Bước 3 – Xem mã định danh cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, chọn ” Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú” 


Sau đó, chọn “thông báo lưu trú”: