Không đăng ký kết hôn nhưng có con chung, quyền nuôi con thuộc về ai?

Posted by

Thực tế, không hiếm gặp những đôi nam nữ không đăng ký kết hôn nhưng có con chung với nhau. Nếu trong trường hợp có mâu thuẫn thì quyền nuôi con sẽ thuộc về bên nào?

Không đăng ký kết

Thực tế, không hiếm gặp những đôi nam nữ không đăng ký kết hôn nhưng có con chung với nhau. Nếu trong trường hợp có mâu thuẫn thì quyền nuôi con sẽ thuộc về bên nào?

Không đăng ký kết hôn nhưng có con chung, ai được quyền nuôi con?

Theo quy định tại Điều 14 Luật Hôn nhân Gia đình, dù có đủ điều kiện để đăng ký kết hôn nhưng không đăng ký mà chỉ sống chung với nhau như vợ chồng thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng và không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Tuy nhiên, nếu có con chung thì pháp luật vẫn thừa nhận và quyền, nghĩa vụ với con vẫn được xác lập.

Điều 71 Luật này cũng nêu rõ, cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con cái. Do đó, khi không chung sống với nhau nữa thì việc quyết định ai nuôi con vẫn dựa vào nguyên tắc thỏa thuận.

Trong trường hợp không đăng ký kết hôn nhưng có tranh chấp về nuôi con thì vẫn được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình.

Cụ thể theo khoản 2, Điều 84 thì vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên. Trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

–  Nếu con từ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

– Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, dù 2 bạn không đăng ký kết hôn, con chung mang họ mẹ thì cả hai bên cha, mẹ đều bình đẳng trong việc thỏa thuận ai là người nuôi con. Nếu không thỏa thuận được, phải thực hiện trên cơ sở pháp luật, tự ý bắt con hay không có thỏa thuận hay theo quyết định của tòa án là vi phạm pháp luật.

Do đó nếu hai bạn không thỏa thuận được việc nuôi con thuộc về ai thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Không đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không?

Chào bạn, trường hợp của bạn nếu chưa đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận hai bạn là vợ chồng. Do đó, con được sinh ra khi hai bạn chưa có Giấy chứng nhận kết hôn sẽ là con ngoài giá thú. 

Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014; Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Thông tư 04/2020/TT-BTP, trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được thông tin người cha thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh sẽ được để