Không trực tiếp nuôi con sau ly hôn phải chu cấp cho con bao nhiêu?

Posted by

Thường sau ly hôn, nếu vợ chồng mới chỉ có một con chung thì người con đó là do mẹ nuôi dưỡng, tuy nhiên cũng có trường hợp cha nuôi con sau ly hôn. Bên còn lại có nghĩa vụ chu cấp nuôi con hằng tháng, vậy sau ly hôn phải chu cấp cho con bao nh

Thường sau ly hôn, nếu vợ chồng mới chỉ có một con chung thì người con đó là do mẹ nuôi dưỡng, tuy nhiên cũng có trường hợp cha nuôi con sau ly hôn. Bên còn lại có nghĩa vụ chu cấp nuôi con hằng tháng, vậy sau ly hôn phải chu cấp cho con bao nhiêu?

Sau ly hôn phải chu cấp cho con bao nhiêu?

Chào bạn, theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định…

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, con của bạn trên 3 tuổi thì quyền quyền nuôi con của cha, mẹ là như nhau và hai bạn đã thỏa thuận việc nuôi con thuộc về người mẹ.

Về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con sau khi ly hôn khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014  quy định như sau:

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Điều 110 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cũng quy định cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Như vậy, bạn không trực tiếp nuôi con thì phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chưa thành niên.

Về mức cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn, quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cụ thể như sau:

– Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng là do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, pháp luật không quy định sau ly hôn phải chu cấp cho con bao nhiêu mà số tiền chu cấp là do thỏa