Ký hiệu các loại đất nông nghiệp năm 2022 như thế nào?

Posted by

Ký hiệu các loại đất nông nghiệp hiện nay như thế nào? Sử dụng đất nông nghiệp có phải đóng thuế không? Mức thuế phải đóng là bao nhiêu? … Một số câu hỏi liên quan đến ký hiệu đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp nh

Ký hiệu các loại đất nông nghiệp hiện nay như thế nào? Sử dụng đất nông nghiệp có phải đóng thuế không? Mức thuế phải đóng là bao nhiêu? … Một số câu hỏi liên quan đến ký hiệu đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp như trên sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết sau đây.

Câu hỏi: Kính chào Luật sư, tôi muốn Luật sư giải đáp cho tôi về ký hiệu của các loại đất nông nghiệp trong nhóm đất nông nghiệp hiện nay là như thế nào? Việc sử dụng đất nông nghiệp có cần phải đóng thuế cho Nhà nước không? Mức thuế là bao nhiêu?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi liên quan đến ký hiệu các loại đất nông nghiệp về cho HieuLuat, chúng tôi xin được giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Ký hiệu các loại đất nông nghiệp hiện nay như thế nào?

Pháp luật về đất đai quy định mỗi loại đất hiện nay đều có ký hiệu riêng trong bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính. Căn cứ quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất nông nghiệp thuộc nhóm đất nông nghiệp hiện nay như sau:

STT

Loại đất nông nghiệp

Mã/Ký hiệu đất

1

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

3

Đất lúa nương

LUN

4

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK

5

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

NHK

6

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7

Đất rừng sản xuất

RSX

8

Đất rừng phòng hộ

RPH

9

Đất rừng đặc dụng

RDD

10

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

11

Đất làm muối

LMU

12

Đất nông nghiệp khác

NKH

Có 12 ký hiệu đất tương ứng với 12 loại đất nông nghiệp thuộc nhóm đất nông nghiệp hiện nay.

Ngoài ra, trải qua quá trình xây dựng, sửa đổi Luật Đất đai, ký hiệu đất nông nghiệp cũng có sự thay đổi, kế thừa, phát triển. Có thể liệt kê đến một số giai đoạn quy định về ký hiệu các loại đất nông nghiệp được sử dụng trong các văn bản pháp luật về đất đai như sau:

Một là, ký hiệu các loại đất nông nghiệp theo Quyết định 499QĐ/ĐC (Quyết định quy định về mẫu sổ địa chính, mẫu sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai) của Tổng Cục địa chính ngày 27/05/1995

STT

Loại đất nông nghiệp

Mã/Ký hiệu đất

MỤC ĐÍCH NÔNG NGHIỆP

1

Trồng lúa, lúa màu

Lúa

2

Nương rẫy

N.rẫy

3

Trồng cây hàng năm khác

ĐRM

4

Trồng cói, bàng

Cói

5

Làm vườn

Vườn

6

Trồng cây lâu năm

LN

7

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

Cỏ

<