Ký hiệu đất ĐM là gì? Mục đích sử dụng loại đất ĐM là gì?

Posted by

Ký hiệu đất ĐM là loại đất gì? Căn cứ để xác định loại đất là gì? Đất ĐM được sử dụng với mục đích là gì?… Những câu hỏi xoay quanh câu hỏi về loại đất được ký hiệu là ĐM, HieuLuat xin được giải đáp chi tiết trong bài viết

Ký hiệu đất ĐM là loại đất gì? Căn cứ để xác định loại đất là gì? Đất ĐM được sử dụng với mục đích là gì?… Những câu hỏi xoay quanh câu hỏi về loại đất được ký hiệu là ĐM, HieuLuat xin được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vài ngày trước, tôi có được xem giấy chứng nhận thì thấy đất được ký hiệu là ĐM. Tôi không rõ đây là ký hiệu của loại đất nông nghiệp nào thưa Luật sư? Mục đích sử dụng của đất có ký hiệu ĐM là gì? Căn cứ để xác định các loại đất được pháp luật quy định ra sao? Rất mong Luật sư giải thích rõ.

Chào bạn, xoay quanh vấn đề ký hiệu đất ĐM và căn cứ xác định loại đất mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Ký hiệu đất ĐM là của loại đất gì? 

– Ký hiệu ĐM được xuất hiện tại Quyết định 499QĐ/ĐC của tổng cục địa chính ban hành mẫu sổ địa chính, sổ mục kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai. Quyết định 499QĐ/ĐC được ban hành để hướng dẫn chi tiết nội dung được quy định tại Luật Đất đai 1993, hiện tại văn bản này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

Theo đó, ĐM là ký hiệu của đất chuyên mầu và cây công nghiệp hàng năm (là loại đất thuộc loại đất trồng cây hàng năm khác).

– Đất ĐM là loại đất với mục đích trồng cây công nghiệp hàng năm như đay, cói, dâu tằm, bông, thuốc lá, đậu tương, mía, lạc,…Đây là những loại cây được trồng và thu hoạch trong vòng 1 năm, không thể tái sử dụng trong năm tiếp theo. Nếu muốn sử dụng tiếp thì phải trồng mới.

– Đất có ký hiệu ĐM chỉ được sử dụng với một mục đích duy nhất là trồng cây công nghiệp hàng năm hay chính là đất chuyên trồng cây màu mà không được phép trồng những loại cây khác.

– Hiện nay, đất trồng cây hàng năm khác được ký hiệu là BHK (đất bằng trồng cây hàng năm khác) và NHK (đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác) (quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT).

Kết luận: ĐM là ký hiệu của loại đất chuyên mầu và cây công nghiệp hàng năm (là loại đất thuộc loại đất trồng cây hàng năm khác) được ban hành tại Quyết định 499QĐ/ĐC của Tổng cục Địa chính (văn bản này hiện đã hết hiệu lực thi hành). ĐM là ký hiệu của loại đất được sử dụng với mục đích trồng cây hàng năm (cây công nghiệp hàng năm/cây màu).

 

Có các căn cứ nào để xác định loại đất?

Điều 11 Luật Đất đai 2013, khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, căn cứ để xác định loại đất như sau:

Một là, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng