Kỷ luật là gì? Lợi ích của kỷ luật và các hình thức xử lý kỷ luật

Posted by

Kỷ luật thường được nhắc đến trong công việc, học tập và cả trong sinh hoạt đời thường. Dù làm việc gì, nếu có tính kỷ luật thì mọi việc mới đi vào nề nếp, khuôn khổ, đúng quy định đặt ra. Kỷ luật là yếu tố quan trọng trong phát triển đất nước.

Kỷ luật thường được nhắc đến trong công việc, học tập và cả trong sinh hoạt đời thường. Dù làm việc gì, nếu có tính kỷ luật thì mọi việc mới đi vào nề nếp, khuôn khổ, đúng quy định đặt ra. Kỷ luật là yếu tố quan trọng trong phát triển đất nước. Vậy kỷ luật là gì?

Kỷ luật là gì?

Kỷ luật là quy tắc xử sự chung do cơ quan, tổ chức đặt ra và những cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức đó phải tuân thủ, thực hiện theo nhằm tạo ra sự thống nhất để công việc, kết quả học tập…đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Kỷ luật cũng có thể do cá nhân tự đặt ra cho bản thân. Kỷ luật góp phần đào tạo con người tập trung hướng đến mục tiêu, những gì đã đặt ra. Và cơ hội đến với thành công thường rộng mở hơn với những người có tính kỷ luật.

Kỷ luật luôn song hành với mỗi người dù họ sinh sống ở đâu, trong gia đình, ngoài xã hội, trong nhà trường, nơi làm việc…

Kỷ luật có thể có tính pháp lý hoặc không có tính pháp lý

– Đối với các tổ chức tư nhân: Kỷ luật là quy định cho các thành viên trong tổ chức, công ty/doanh nghiệp; các thành viên trong đó phải thực hiện. Nếu làm trái các quy định đó sẽ bị xử lý kỷ luật bằng cái hình thức tại nội quy đã quy định. Tính kỷ luật ở đây không mang tính pháp lý.

– Đối với cơ quan Nhà nước: Kỷ luật là khuôn mẫu mà các cán bộ, công viên chức phải tuân theo, nếu làm trái các quy tắc sẽ bị xử lý kỷ luật. Lúc này, xử lý kỷ luật mang tính pháp lý.

Tính kỷ luật là gì?

Tính kỷ luật là thể hiện của một cá nhân sau quá trình rèn luyện phấn đấu, tuân thủ nguyên tắc, khuôn khổ hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Tính kỷ luật của cá nhân được thể hiện qua khả năng làm chủ hành vi, nhận thức của bản thân trong khuôn khổ, không chịu sự chi phối từ bên ngoài.

Người có tính kỷ luật luôn đặt ra kế hoạch, mục tiêu, cố gắng hoàn thành và đạt được kế hoạch, mục tiêu đó. Trong đời sống, kỷ luật luôn song hành với mỗi người. Ảnh minh họa


Đặc điểm của kỷ luật là gì?

Kỷ luật có những đặc điểm cơ bản như sau:

– Được tạo ra trên nền tảng các chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục

– Mang tính bắt buộc khi quy định trong các văn bản pháp luật, được thể hiện quy định trong các văn bản tổ chức, cơ quan nhà nước.

– Mỗi ngành nghề, lĩnh vực, tổ chức đều có các quy định riêng về kỷ luật.

Người