Lãi ròng là gì? Cách tính lãi ròng thế nào?

Posted by

Hiện nay, việc tính lãi ròng sẽ cho biết lợi nhuận trong tổng doanh thu chiếm bao nhiêu phần trăm. Theo đó, đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào. Thực tế, lãi ròng là gì?

Lãi ròng là

Hiện nay, việc tính lãi ròng sẽ cho biết lợi nhuận trong tổng doanh thu chiếm bao nhiêu phần trăm. Theo đó, đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào. Thực tế, lãi ròng là gì?

Lãi ròng là gì?

Lãi ròng có thể hiểu là phần còn lại của tổng số lãi sau khi đã trừ thuế và khấu hao.

Thuật ngữ lãi ròng khá phổ biến trong kinh doanh, các ngành về kinh tế. Tuy nhiên trong pháp lý ít được sử dụng và chưa được luật hóa.

Tính được lãi ròng sẽ biết được lợi nhuận của doanh nghiệp, và cũng biết được việc kinh doanh lãi hay lỗ.

Ngoài ra lãi ròng còn cho biết về tất cả dòng tiền đi, thu nhập bổ sung, giá vốn bán hàng và các chi phí hoạt động…

Từ đó có thể thấy, lãi ròng là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá được tình hình tài chính của công ty.

Việc theo dõi tăng, giảm biên lợi nhuận ròng, doanh nghiệp có thể dự báo lợi nhuận dựa trên doanh thu.

Thông qua thông số về lãi ròng tương đồng với khả năng của doanh nghiệp chi trả cho các phát sinh, duy trì đầu tư để mở rộng doanh nghiệp, sự phát triển của công ty mà những nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác.

– Lãi ròng cũng là khoản tiền chứng minh được khả năng chi trả của bên vay khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngân hàng hoặc tổ chức nào đó.

Ngoài lãi ròng, thì tỷ lệ lãi ròng cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu % trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Từ đó, cho thấy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hay không?

Cách tính lãi ròng như thế nào?

Theo nội dung trên, chúng ta có thể hiểu được lãi ròng là gì? Vậy lãi ròng được tính như thế nào?

Lãi ròng được tính bằng công thức dưới đây:


Lãi ròng = tổng toàn bộ doanh thu từ doanh nghiệp – (10% thuế giá trị gia tăng + 20% chi phí thuế thu nhập từ doanh nghiệp + 30% khoản phí để hoạt động)

Trong đó,

Tổng doanh thu = số tiền còn lại sau khi đã trừ đi khoản tiền bị hoàn lại và chi phí chiết khấu khi bán hàng.

Chi phí hoạt động gồm: mua nguyên vật liệu, sản xuất, giao hàng, thuê văn phòng, tiền lương + tiền đóng bảo hiểm cho người lao động, tiền vay phục vụ kinh doanh…

Nếu giá trị sau thuế và các khoản chi phí lớn hơn hơn 0, biên độ càng lớn thì doanh nghiệp càng lãi và ngược lại.

Thuế doanh nghiệp thường khá cao nên doanh nghiệp cần dựa trên lợi nhuận ròng để tăng giá sản phẩm, đảm bảo được lợi ích cho mình.

Ví dụ về lãi ròng là gì?

Ví dụ 1: Một công ty báo cáo về thu nhập của họ gồm các thông tin:

– Doanh thu: 100 tỷ

– Chi phí duy trì hoạt động: 20 tỷ

– Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp: 14 tỷ

– Vốn lấy hàng h