Làm sổ đỏ ở đâu? Ai có quyền ký cấp sổ đỏ?

Posted by

Làm sổ đỏ ở đâu? Cơ quan nào cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất? Có được phép xin cấp sổ đỏ online không? … Những vướng mắc nêu trên sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi: <

Làm sổ đỏ ở đâu? Cơ quan nào cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất? Có được phép xin cấp sổ đỏ online không? … Những vướng mắc nêu trên sẽ được HieuLuat giải đáp trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi liên quan đến việc cấp sổ đỏ mong được giải đáp như sau:

Mong được Luật sư hỗ trợ giải đáp.

Chào bạn, với những vướng mắc pháp lý liên quan đến vấn đề làm sổ đỏ ở đâu và ai có thẩm quyền cấp sổ đỏ mà bạn quan tâm, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Làm sổ đỏ ở đâu?

Làm sổ đỏ là việc thực hiện cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất thông qua cấp sổ đỏ lần đầu hoặc đăng ký biến động về đất đai theo quy định.

Việc cấp sổ đỏ lần đầu hoặc cấp sổ đỏ trong trường hợp đăng ký biến động được thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định của Điều 105 Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc cấp sổ đỏ lần đầu, cấp sổ đỏ trong trường hợp đăng ký biến động (ghi nhận biến động hoặc cấp đổi, cấp lại sổ đỏ) được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ là:

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

Bộ phận hành chính một cửa (bộ phận hành chính công của cơ quan cấp huyện, cấp xã nơi có đất);

Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh của mình;

Có thể nhận thấy, cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cũng là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin cấp sổ đỏ, hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ có thể không phải là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Kết luận: Người yêu cầu cấp sổ đỏ lần đầu, đề nghị đăng ký sang tên sổ đỏ có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai,…

Nói cách khác, việc làm sổ đỏ được thực hiện tại nơi có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất, người sở hữu tài sản trên đất hoặc ở cơ quan được giao quyền tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu, đăng ký sang tên đất đai theo quy định.

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất phải kê khai, đóng nôp cho Nhà nước khi được cấp