Làm thế nào để xác định đất lên thổ cư được không?

Posted by

Việc xác định đất lên thổ cư được hay không sẽ giúp người mua đất xác định được đâu là mảnh đất tiềm năng để nâng cao giá trị. Làm thế nào để xác định đất lên thổ cư được không?

Trong các loại đất, thổ cư là loại có giá

Việc xác định đất lên thổ cư được hay không sẽ giúp người mua đất xác định được đâu là mảnh đất tiềm năng để nâng cao giá trị. Làm thế nào để xác định đất lên thổ cư được không?

Trong các loại đất, thổ cư là loại có giá trị cao nhất. Vì thế, nhiều người có dự định mua các loại đất nông nghiệp, sau đó xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư để bán kiểm lời.

Trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép?

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, việc chuyển đổi đất từ nhóm đất nông nghiệp sang nhóm đất ở bắt buộc phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Làm thế nào để xác định đất lên thổ cư được không?

Hiện hành, trong các văn bản pháp luật không tồn tại các kiểm tra được chính xác đất có lên được thổ cư hay không.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 52 Luật Đất đai, có 02 căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho phép khu vực có thửa đất được chuyển mục đích sử dụng.

– Nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất là chính đáng, hợp pháp (đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nh