Lao động nữ mang thai bao nhiêu tuần thì được về sớm?

Posted by

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ là những đối tượng được hưởng quyền lợi đặc biệt theo quy định của pháp luật. Vậy, lao động nữ khi mang thai bao nhiêu tuần sẽ được hưởng chế độ về sớm?

Mang thai bao nhiêu tuần

Lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ là những đối tượng được hưởng quyền lợi đặc biệt theo quy định của pháp luật. Vậy, lao động nữ khi mang thai bao nhiêu tuần sẽ được hưởng chế độ về sớm?

Mang thai bao nhiêu tuần thì được về sớm?

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Như vậy, khi bạn mang thai sẽ được chuyển qua một công việc nhẹ nhàng hơn hoặc giảm 01 giờ làm việc mỗi ngày nghĩa là được về sớm chỉ khi thuộc 01 trong 03 trường hợp sau:

– Bạn là lao động nữ làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

Nghĩa là chế độ chuyển sang công việc nhẹ nhàng, an toàn hơn hoặc giảm 1 giờ làm việc (về sớm) không áp dụng cho toàn bộ các lao động nữ mang thai (không phân biệt tháng thứ mấy) mà chỉ áp dụng với các trường hợp trên.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn có quy định về chế độ nghỉ sớm khi mang thai thì lao động nữ đủ điều kiện theo quy định của doanh nghiệp đó vẫn được hưởng mà không cần phải thuộc đối tượng làm những công việc độc, hại, nguy hiểm như quy đinh pháp luật.

Sở dĩ bạn “nghe nói” lao động nữ mang thai từ tháng 07 được về sớm có lẽ bắt nguồn từ Điều 155 Bộ luật lao động 2012 (hiện văn bản này đã hết hiệu lực).

[…] Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Bầu mấy tháng được hưởng chế độ thai sản?

Hiện nay, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014,  có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con (đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nếu thai khỏe mạnh), lao động nữ sẽ được giải quyết hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng, trong đó, khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội.quy định rõ, được nghỉ hưởng chế độ trước sinh tối đa là 02 tháng.

Việc xác định tuần thai như thế nào thì phải căn cứ theo kết quả khám thai do cơ sở y tế có chức năng khám thai cấp, trong đó có ghi kết quả xác định tuổi thai tại thời điểm khám, chứ đơn vị không tự xác định được.

Còn nếu bạn muốn nghỉ sớm hơn nữa thì bạn có thể thỏa thuận xin nghỉ không lương hoặc tạm hoãn hợp