Lấy vợ có phải đi nghĩa vụ không? Ai không phải đăng kí NVQS?

Posted by

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, có một số trường hợp được miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, thậm chí là không được đăng ký nghĩa vụ này. Vậy, nếu công dân lấy vợ có phải đi nghĩa vụ không?

Chào bạn, cảm

Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, có một số trường hợp được miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, thậm chí là không được đăng ký nghĩa vụ này. Vậy, nếu công dân lấy vợ có phải đi nghĩa vụ không?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho HieuLuat, để rõ hơn về vướng mắc của mình, trước hết chúng tôi xin đưa thông tin về các trường hợp công dân được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

1. Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trường hợp nào?

Các trường hợp công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình được quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015; khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP. Cụ thể gồm 8 trường hợp sau:

Một là, chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ (theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe)

Thứ hai, công dân là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

Thứ ba, công dân là con một của bệnh binh; người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% – 80%.

Thứ tư, công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Thứ năm, công dân là người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ sáu, công dân là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Và thứ tám, công dân là dân quân thường trực.

Các trường hợp trên nếu không còn lý do tạm hoãn, sẽ được gọi nhập ngũ theo quy định.

2. Các trường hợp công dân được miễn gọi nhập ngũ

Được quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và khoản 2 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP. Cụ thể, côn dân được miễn gọi nhập ngũ khi thuộc 01 trong 05 trường hợp:

Một là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

Hai là anh hoặc em trai một của liệt sĩ.

Ba là con một c