Lựa chọn luật sư bào chữa như thế nào trong tố tụng hình sự?

Posted by

Trong tố tụng hình sự, pháp luật luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội. Họ có thể tự mình bào chữa hoặc lựa chọn luật sư bào chữa.
Người bị buộc tội được lựa chọn luật sự bào

Trong tố tụng hình sự, pháp luật luôn tôn trọng, bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội. Họ có thể tự mình bào chữa hoặc lựa chọn luật sư bào chữa.

Người bị buộc tội được lựa chọn luật sự bào chữa

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. Người bào chữa có thể là luật sư, bào chữa viên nhân dân, trợ giúp viên pháp lý…. Tuy nhiên hiện nay luật sư là người bào chữa phổ biến nhất.

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. Người bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn. Tuy nhiên, sau khi lựa chọn, họ vẫn có quyền thay đổi hoặc từ chối người bào chữa. Trường hợp này cần lập thành văn bản và đưa vào hồ sơ vụ án.
Trong một số trường hợp, nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ:

– Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình;

– Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi.

Quyền của người bào chữa được quy định thế nào?

Khi được lựa chọn là người bào chữa cho người bị buộc tội, gười bào chữa có các quyền sau:

– Gặp, hỏi người bị buộc tội;

– Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

– Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác;

– Được báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác;

– Xem biên bản về