Luật thừa kế nhà đất được áp dụng hiện nay là văn bản nào?

Posted by

Luật thừa kế nhà đất đang được áp dụng gồm những văn bản nào? Việc thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật có những đặc điểm nào cần chú ý? Người được hưởng thừa kế nhà đất là những ai? HieuLuat sẽ giải đáp những vướng mắc

Luật thừa kế nhà đất đang được áp dụng gồm những văn bản nào? Việc thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật có những đặc điểm nào cần chú ý? Người được hưởng thừa kế nhà đất là những ai? HieuLuat sẽ giải đáp những vướng mắc trên trong bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có một số vấn đề về thừa kế mong được giải đáp như sau:

Việc thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật có những đặc điểm nào cần lưu ý?

Chào bạn, những vướng mắc pháp lý về vấn đề luật thừa kế nhà đất mà bạn đang quan tâm được chúng tôi giải đáp như sau:

Luật thừa kế nhà đất đang được áp dụng là luật nào?

Có hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật (Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015).

Tài sản thừa kế theo thông tin bạn cung cấp là đất đai và nhà trên đất, do vậy, những văn bản pháp luật cơ bản nhất điều chỉnh vấn đề thừa kế này gồm:

Bộ luật Dân sự 2015;

Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Một số đặc điểm cần lưu ý khi thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật cần lưu ý như sau:

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo pháp luật

Được lựa chọn hình thức lập di chúc như di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Trong đó:

Di chúc bằng văn bản có thể là di chúc có người làm chứng hoặc không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực;

Nhà đất phải thỏa mãn quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở 2014, Điều 188 Luật Đất đai 2013 mới được lập di chúc;

Pháp luật hiện hành không quy định về việc lập di chúc chung của vợ chồng, do đó, trên thực tế thường việc lập di chúc có công chứng/chứng thực được từng người lập riêng;

Để được nhận tài sản thừa kế theo di chúc thì di chúc phải đảm bảo hợp pháp theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015;

Có một số đối tượng được nhận thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là cha mẹ, vợ chồng và con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động của người lập di chúc;

Chia thừa kế theo pháp luật là việc chia thừa kế theo từng hàng thừa kế, quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015;

Những người được hưởng tài sản thừa kế có quyền từ chối nhận phần di sản mà mình được hưởng theo pháp luật, trừ trường hợp việc từ chối nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ;

Những người cùng hàng thừa kế thì được quyền tặng cho nhau phần tài sản thừa kế mà mình được nhận tại thời điểm phân chia di sản thừa kế;

Người nhận tài sản là đất đai được quy