Lương 6 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Posted by

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là vấn đề mà người lao động tương đối quan tâm. Vậy, những ai phải đóng thuế TNCN? Lương 6 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là vấn đề mà người lao động tương đối quan tâm. Vậy, những ai phải đóng thuế TNCN? Lương 6 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

1. Đối tượng nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu áp dụng với cá nhân có thu nhập tính thuế. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân gồm:

– Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam;

– Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong trong lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, theo Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân, đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi có các khoản thu nhập sau:

– Thu nhập từ kinh doanh.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công, gồm:

+ Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công (dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền);

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp…

– Thu nhập từ đầu tư vốn: Tiền lãi cho vay; lợi tức cổ phần…

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm các khoản nêu trên thì được xác định là đối tượng có thu nhập chịu thuế TNCN.

2. Lương 6 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ sau:

– Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

– Các khoản giảm trừ gia cảnh

Trong đó, giảm trừ với bản thân là 11 triệu đồng/tháng, với mỗi người phụ thuộc là 4,4, triệu đồng/tháng (theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14).

Căn cứ theo các quy định trên, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp có 01 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.

Như vậy, xét trong trường hợp của bạn, do mức lương hiện tại là 06 triệu đồng/tháng nên bạn không phải nộp thuế TNCN.

Lương 6 triệu có đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Ảnh minh họa)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Như đã phân tích ở phần trên, người lao động có tổng thu nhập từ tiền lương,