Lương thử việc so với lương chính thức thế nào?

Posted by

Một trong những vấn đề người lao động thử việc quan tâm đó là mức lương thử việc so với lương chính thức thế nào? Pháp luật quy định ra sao về điều này?

Hợp đồng thử việc gồm những nội dung gì?<

Một trong những vấn đề người lao động thử việc quan tâm đó là mức lương thử việc so với lương chính thức thế nào? Pháp luật quy định ra sao về điều này?

Hợp đồng thử việc gồm những nội dung gì?

Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định nội dung hợp đồng thử việc như sau:

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

Theo đó, nội dung của hợp đồng thử việc gồm:

– Thời gian thử việc

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động; với người giao kết hợp đồng lao động cần có thông tin về họ tên, chức danh

– Thông tin của người lao động gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu…

– Địa điểm làm việc, các công việc cụ thể…

– Mức lương, hình thức và thời hạn trả lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác;

– Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

– Trang bị bảo hộ lao động…

Như vậy, trong hợp đồng thử việc có quy định rõ mức lương trong thời gian thử việc. Do đó, bạn cần để ý nội dung này để biết công ty bạn thử việc có thực hiện đúng quy định của pháp luật hay không?

Lương thử việc so với lương chính thức thế nào?

Bộ luật Lao động 2019 có quy định rõ về mức lương thử việc tại Điều 26. Theo đó:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Như vậy, mức lương tối thiểu người sử dụng lao động phải trả cho người thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc đó.

Ví dụ: mức lương chính thức của bạn là 10 triệu đồng/tháng, thì trong thời gian thử việc công ty phải trả cho bạn tối thiểu là 85% tức là 8,5 triệu đồng/tháng.

Nếu trả thấp hơn mức ngày, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt theo quy định.

Bên cạnh đó, nếu công ty không trả đúng mức lương cho bạn, bạn cũng có thể nghỉ ngang mà không cần báo trước, như theo quy định tại khoản 2Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc kết thúc thời gian thử việc như sau:

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Trả lương thử việc thấp hơn quy định, có bị xử phạt?

Căn cứ theo quy định tại khoản Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt với các hành vi vi phạm quy định về thử việc thì mức phạt cụ thể đối với hành vi trả lương thử