Lương tối thiểu vùng là gì? Khác lương cơ sở ra sao?

Posted by

Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở là những khái niệm cơ bản và thường gặp nhưng khiến nhiều người “loạn não”. Vậy giữa chúng có điểm khác nhau nào cơ bản nhất?

1. Lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng, lương cơ sở là những khái niệm cơ bản và thường gặp nhưng khiến nhiều người “loạn não”. Vậy giữa chúng có điểm khác nhau nào cơ bản nhất?

1. Lương tối thiểu vùng là gì? 

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Dưới đây là khái niệm lương tối thiểu vùng là gì, lương cơ sở là gì và các tiêu chí cơ bản giúp dễ dàng phân biệt được 02 khái niệm về lương này:

Tiêu chí

Lương tối thiểu vùng

Lương cơ sở

Định nghĩa

Là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó:

– Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

– Riêng với người lao động đã qua học nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng.

(Căn cứ: Nghị định 157/2018/NĐ-CP)

Là mức lương dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

(Căn cứ: Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

 

Đối tượng áp dụng

Người lao động trong các doanh nghiệp (ngoài khu vực Nhà nước)

Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Mức độ ảnh hưởng

Khi lương tối thiểu vùng tăng, chỉ người lao động đang có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới được tăng lương.

Hầu hết những người lao động không chịu ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu vùng

Khi lương cơ sở tăng, mọi cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

Chu kỳ thay đổi

Thông thường, mỗi năm lương tối thiểu vùng được điều chỉnh 01 lần (bắt đầu từ ngày 01/01 hàng năm).

Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về điều này.

 

Không có chu kỳ thay đổi cố định, phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và khả năng của ngân sách Nhà nước.

Trong nhiều năm trở lại đây, lương cơ sở tăng định kỳ mỗi năm 01 lần (vào ngày 01/5 hoặc 01/7 hàng năm).Không phải ai cũng phân biệt được lương tối thiểu vùng và lương cơ sở. (Ảnh minh họa)


2. Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 là bao nhiêu?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Theo quy định về chế độ của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động, Điều 96 và Điều 103&n