Lý do ly hôn thế nào hợp lý và dễ được Tòa chấp nhận?

Posted by

Lý do ly hôn hợp lý rất quan trọng khi Tòa án xem xét có chấp nhận yêu cầu ly hôn đơn phương hay không? Lý do thế nào thì hợp lý?

Lý do ly hôn đơn phương thế nào hợp lý?
Điều 56 L

Lý do ly hôn hợp lý rất quan trọng khi Tòa án xem xét có chấp nhận yêu cầu ly hôn đơn phương hay không? Lý do thế nào thì hợp lý?

Lý do ly hôn đơn phương thế nào hợp lý?

Điều 56 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014 quy định về việc ly hôn theo yêu cầu của một bên sẽ được Tòa án chấp nhận nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Ngoài ra, nếu vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ, người thân thích khác của vợ/chồng thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, có thể thấy, vợ chồng được quyền đơn phương xin ly hôn khi có một trong các căn cứ sau:

(1) Trong quan hệ vợ chồng xuất hiện hành vi bạo lực gia đình.

(3) Vợ/chồng xin ly hôn với người đã bị Tòa án tuyên bố mất tích.

(4) Trường hợp người làm đơn ly hôn không phải vợ hoặc chồng mà là cha, mẹ, người thân thích xin Tòa giải quyết ly hôn cho người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

Theo trình bày về trường hợp của bạn, thì lý do ly hôn đơn phương của bạn không thể là (1), (3), (4) được do không có trên thực tế. Vì thế, bạn có thể nếu lý do thứ hai vào đơn ly hôn của mình.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng gồm:

– Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân.

– Vợ, chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

– Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau…

– Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Tiếp theo, nội dung hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được là thế nào?

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP, vấn đề này được giải thích như sau:

– Được coi là tình trạng hôn nhân của vợ chồng trầm trọ