Ly hôn muốn giữ lại nhà cho con có được không?

Posted by

Thực trạng ly hôn rồi phân chia tài sản chung diễn ra khá phổ biến. Nhiều người hậu ly hôn, được quyền nuôi con, họ muốn giữ lại căn nhà chung cho con, liệu điều này có được không?

Sau ly hôn muốn giữ lại nhà cho con

Thực trạng ly hôn rồi phân chia tài sản chung diễn ra khá phổ biến. Nhiều người hậu ly hôn, được quyền nuôi con, họ muốn giữ lại căn nhà chung cho con, liệu điều này có được không?

Sau ly hôn muốn giữ lại nhà cho con có được không?

Chào bạn, căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình, nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng là theo thỏa thuận tài sản của vợ chồng (nếu có) hoặc theo nguyên tắc chia đôi, đồng thời có tính đến các yếu tố khác như lỗi của các bên, công sức đóng góp của mỗi bên trong khối tài sản chung… Đối với tài sản riêng vợ/chồng thì khi ly hôn không phải chia.

Trường hợp căn hộ là tài sản chung của vợ chồng

Như vậy nếu căn nhà này là tài sản chung của hai vợ chồng, bạn muốn giữ lại làm tài sản cho con bạn phải trả cho chồng số tiền tương ứng với một nửa giá trị căn nhà (tức là 50% giá trị căn nhà). Sau đó, bạn có thể tiến hành thực hiện thủ tục sang tên căn hộ đứng tên mình.

Hai vợ chồng bạn có thể phân chia căn nhà theo hai cách:

Một là, hai bên lập văn bản thỏa thuận việc phân chia giá trị căn nhà và số tiền tương ứng giá trị ½ căn nhà bạn phải trả cho chồng cũ.

Thứ hai, nếu không thể thỏa thuận được giá trị căn nhà, có thể khởi kiện yêu cầu tòa án chia tài sản chung sau khi ly hôn. Khi đó, số tiền bạn phải trả lại cho chồng cũ tương ứng 1/2 giá trị căn nhà theo giá thị trường tại thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp căn hộ là tài sản riêng của vợ:

Nếu căn hộ là tài sản riêng của bạn, bạn phải chứng minh: tài sản riêng bạn có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng rong thời kỳ hôn nhân; tài sản được hình thành từ tài sản riêng (theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình)

Khi đủ chứng cứ để chứng minh căn hộ là tài sản riêng của mình thì chồng cũ của bạn không có quyền lợi gì đối với căn hộ và cũng không được yêu cầu chia đôi. Và bạn có thể giữ căn nhà này để hai mẹ con ở.

Sau ly hôn muốn giành lại quyền nuôi con có được không?

Chào bạn, khoản 1 Điều 84 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi li hôn như sau:

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.


Và việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có 01 trong hai căn cứ:

Thứ nhất