Ly hôn trước chia tài sản sau có được không?

Posted by

Chia tài sản chung khi ly hôn là một trong những thủ tục dễ phát sinh tranh chấp mà phải giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Vậy, vợ chồng có thể thực hiện giải quyết ly hôn trước, sau đó mới phân chia tài sản chun

Chia tài sản chung khi ly hôn là một trong những thủ tục dễ phát sinh tranh chấp mà phải giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Vậy, vợ chồng có thể thực hiện giải quyết ly hôn trước, sau đó mới phân chia tài sản chung thì có được không? Thực hiện thủ tục này thế nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi làm công việc buôn bán bất động sản. Do vậy, đã đứng tên trên khá nhiều sổ hồng. Hiện nay, tôi và vợ đang thực hiện giải quyết ly hôn tại Tòa án nhân dân. Tôi muốn hỏi Luật sư, khi ly hôn mà tôi không thông báo, trình bày những tài sản là đất đai do mình tôi đứng tên để không phải chia đôi tài sản có được không?

Nếu phải chia đôi thì chúng tôi có thể phân chia sau khi giải quyết ly hôn được không? Mong Luật sư tiếp nhận và giải đáp vấn đề vướng mắc này của tôi.

Chào bạn, liên quan đến việc phân chia tài sản khi ly hôn mà bạn đang quan tâm, chúng tôi giải đáp như sau:

Tài sản nào phải phân chia khi ly hôn?

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chưa đủ để chúng tôi có thể kết luận tài sản mà bạn đứng tên trên sổ hồng là tài sản chung hay tài sản riêng của bạn trong thời kỳ hôn nhân.

Do vậy, chúng tôi sẽ giải đáp chung nhất cho các tình huống có thể phát sinh dựa theo thông tin của bạn như sau:

Tình huống 1: Toàn bộ quyền sử dụng đất mà bạn đang có (sổ hồng đứng tên bạn) là tài sản riêng của bạn

Tài sản riêng của bạn có thể được hình thành bằng cách bạn được tặng cho, được thừa kế, được nhận chuyển nhượng thông qua nguồn tài chính riêng, giao dịch từ tài sản riêng của mình hoặc có được từ trước hôn nhân (sổ hồng mang tên bạn trước khi bạn đăng ký kết hôn) (Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Xem thêm: Xác định tài sản riêng của vợ chồng thế nào?

Lúc này, theo quy định tại Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, bạn được toàn quyền định đoạt tài sản riêng của mình mà không cần phải có sự đồng ý của vợ bạn. Hay, tài sản riêng của bạn thì không cần phải thực hiện phân chia theo quy định pháp luật (trừ trường hợp bạn nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng thì vẫn phải phân chia khi ly hôn). Vì thế, bạn không cần lo lắng sẽ mất đi một phần tài sản của mình.

Trường hợp 2: Quyền sử dụng đất mà bạn có là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, quyền sử dụng đất mặc dù đứng tên riêng của bạn nhưng vẫn là tài sản chung của vợ chồng bạn nếu tài sản này được hình thành trong thời kỳ chung sống hôn nhân thông qua việc được tạo lập chung, cùng nhận chuyển nhượng/tặng cho, không có văn bản xác nhận nguồn tiền mua bán/chuyển nhượng tài sản