Mã K1 trên thẻ BHYT có phải là mã ưu tiên không?

Posted by

Sở hữu bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh, người dân giảm bớt gánh nặng chi phí. Chính sách của BHYT cũng đầy tính nhân văn khi quy định rõ các đối tượng được ưu tiên khi khám chữa bệnh.

Đối tượng nào được ưu tiê

Sở hữu bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh, người dân giảm bớt gánh nặng chi phí. Chính sách của BHYT cũng đầy tính nhân văn khi quy định rõ các đối tượng được ưu tiên khi khám chữa bệnh.

Đối tượng nào được ưu tiên khi khám chữa bệnh BHYT?

Chào bạn, căn cứ theo khoản 4 Điều 3 và khoản 1 Điều 54 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì những trường hợp ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh được quy định như sau:

– Trẻ em dưới 6 tuổi

– Người khuyết tật nặng

– Người từ đủ 80 tuổi trở lên

– Người có công với cách mạng

– Phụ nữ có thai.

– Cấp cứu, gồm:

+ Cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh

+ Cấp cứu ngoài cơ sở khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện về nhân lực và phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh.

Mã K1 có phải là mã bảo hiểm y tế ưu tiên không?

Chào bạn, căn cứ Điều 4 Quyết định 1351/QĐ-BHXH quy định về mã nơi đối tượng sinh sống

Mã nơi đối tượng sinh sống, gồm 02 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số, cụ thể:

– Ký hiệu K1: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Ký hiệu K3: là mã nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

– Đối tượng có ký hiệu là QN, CA, CY đang công tác hoặc cư trú (thường trú hoặc tạm trú) thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo, được ghi mã nơi đối tượng sinh sống tương ứng với ký hiệu K1, K2, K3 theo quy định trên.

Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống K1, K2, K3 khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến KCB, đây cũng được xem là chế độ ưu tiên với người có mã thẻ K1, K2, K3 trên thẻ BHYT.

Nếu bạn đi triều trị nội trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh giống như khám chữa bệnh đúng tuyến. Nếu bạn chỉ khám bệnh trái tuyến bệnh viện tuyến trung ương sẽ không được BHYT chi trả chi phí khám bệnh.

Mã bảo hiểm y tế được quy đ