Mất CCCD gắn chip nguy hiểm thế nào? Làm lại ra sao?

Posted by

Đang dần thay thế CMND, CCCD mã vạch trước đây, CCCD gắn chip là loại giấy tờ tùy thân quan trọng, chứa nhiều thông tin cá nhân. Vậy khi mất CCCD gắn chip có nguy hiểm không? Làm lại như thế nào?

Chào bạn, các thông tin liên

Đang dần thay thế CMND, CCCD mã vạch trước đây, CCCD gắn chip là loại giấy tờ tùy thân quan trọng, chứa nhiều thông tin cá nhân. Vậy khi mất CCCD gắn chip có nguy hiểm không? Làm lại như thế nào?

Chào bạn, các thông tin liên quan đến thẻ CCCD luôn nhận được sự quan tâm. Với loại thẻ CCCD gắn chip tích hợp nhiều thông tin, dữ liệu…khi làm mất chủ thẻ lo ngại sẽ ảnh hưởng nhiều đến mình cũng là điều dễ hiểu. Chúng tôi xin đưa một số thông tin về vấn đề của bạn như sau:

Khi nào được cấp lại CCCD gắn chip?

Theo quy định tại khoản 1, Khoản  Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 thì:

Công dân được đổi thẻ CCCD gắn chip trong các trường hợp:

– Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật Căn cước công dân, khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi

– Thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được

– Chủ thẻ có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng

– Khi xác định lại giới tính, quê quán

– Khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân

– Khi công dân có yêu cầu.

Công dân được cấp lại thẻ CCCD gắn chip khi:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, bạn bị mất Căn cước công dân gắn chip bạn sẽ được cấp lại theo đúng quy định của pháp luật.Công dân khi mất thẻ CCCD gắn chip có thể thực hiện thủ tục để được cấp lại. (Ảnh minh họa)

 Mất CCCD gắn chip làm lại như thế nào?

Theo Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA thì công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Công dân cũng có thể đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng cách đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

Thủ tục cấp, đổi lại thẻ CCCD gắn chip:

Được thực hiện theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA

Bước 1 – Đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi thường