Mất sổ hộ khẩu làm lại được không? Thủ tục thế nào?

Posted by

Không ít người bị thất lạc, đánh mất sổ hộ khẩu gia đình. Điều này sẽ khiến việc thực hiện các thủ tục cần đến sổ hộ khẩu trở nên phức tạp hơn. Vậy hiện nay mất sổ hộ khẩu liệu có làm lại được hay không?

HieuLuat xin thông ti

Không ít người bị thất lạc, đánh mất sổ hộ khẩu gia đình. Điều này sẽ khiến việc thực hiện các thủ tục cần đến sổ hộ khẩu trở nên phức tạp hơn. Vậy hiện nay mất sổ hộ khẩu liệu có làm lại được hay không?

HieuLuat xin thông tin đến bạn như sau:

1. Mất sổ hộ khẩu, làm lại được không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú 2020 về việc thay đổi phương thức quản lý cư trú từ truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang quản lý bằng số hóa kể từ tháng 07/2021, các cơ quan Công an sẽ không tiến hành cấp mới sổ hộ khẩu khi bị mất, rách, hỏng.

Nếu sổ hộ khẩu bị mất, hỏng, rách hay có sai sót, vẫn cần tiến hành thực hiện thủ tục xin đổi, cấp lại.

Tuy nhiên, người mất sổ hộ khẩu sẽ không được cấp Sổ hộ khẩu mới bằng giấy như trước đây mà cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu cư trú.

Có nghĩa là toàn bộ thông tin của công dân trên sổ hộ khẩu bị mất đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do vậy, khi thực hiện đăng ký thường trú cũng như các thủ tục chuyển nhượng nhà, đất… việc xác nhận thông tin của công dân sẽ được khai thác trên Cơ sở dữ liệu dân cư, không phải xuất trình sổ hộ khẩu nữa.

2. Thủ tục làm sổ hộ khẩu thực hiện thế nào?

Như nội dung trên đã cho biết, hiện nay cơ quan Công an sẽ không được cấp Sổ hộ khẩu mới bằng giấy như trước đây mà cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu cư trú.  Căn cứ theo Luật Cư trú 2020, Nghị định 62/2021/NĐ-CP hồ sơ đăng ký thường trú của một số đối tượng được quy định như sau:

Giấy tờ cần chuẩn bị:

Cần chuẩn bị:

Hồ sơ gồm:

Chuẩn bị những giấy tờ sau:

Người được cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Người đăng ký thường trú không phải là chủ phương tiện, trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, có thể nộp tại cơ quan công an cấp xã trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Lưu ý: hồ sơ có thể nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu. Nếu nộp bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ thì cán bộ tiếp nhận phải kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính, đồng thời ký xác nhận và không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó.

Sau khi nộp hồ sơ có thể phỉ bổ sung thêm các loại giấy tờ khác (nếu có hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền), nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Tiếp đó là nộp lệ phí đăng ký thường thú theo quy định của địa phương (khoản 1 Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC). Đến ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có). Thời gian làm việc theo quy định không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. (Điều 22 Luật Cư trú 2020)

3. Đơn xin xác nhận hộ khẩu dùng mẫu nào?

Đơn xin xác nhận hộ khẩu thường dùng khi cần đến sổ hộ khẩu nhưng sổ đã bị mất, rách, hỏng hoặc vì lý do khác mà không thể sử dụng được…

Có thể tham khẩu mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu dưới đây:Ảnh 4×6 cm

(Đóng dấu giáp lai của Công an nơi xác nhận)

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

                        Kính gửi: – Công an phường (xã, thị trấn) ………………….

                                                                   – Quận (huyện) ……………….

                                                                   – Thành phố (tỉnh) ……………

 

Tên tôi là: …………………………………………. Giới tính: ……

Sinh ngày: ………………………… tại ……………………………….

CMND/CCCD số ………………………………………………………

Cấp ngày……….. tháng …… năm ………… cơ quan cấp………..

có hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …….. tháng …… năm ……. đến ngày ….. …………..

tháng ……. năm ………….. để …………………………………../.

 

………………., ngày ……. tháng ……. năm 200….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

 

Xác nhận anh (chị) ……………………………..sinh ngày …….. tháng ……………

năm ……………….. có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………

từ ngày ………. tháng ……… năm …….. đến ngày ……… tháng ….. năm …………

…………………………, ngày ……. tháng ……. năm 200….

 

Trưởng Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Việt

Công ty Luật TNHH I&J – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://luatdongduong.com.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

10/10/2022

10/10/2022

09/10/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Không ít người bị thất lạc, đánh mất sổ hộ khẩu gia đình. Điều này sẽ khiến việc thực hiện các thủ tục cần đến sổ hộ khẩu trở nên phức tạp hơn. Vậy hiện nay mất sổ hộ khẩu liệu có làm lại được hay không?

HieuLuat xin thông ti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *