Mẫu bản kiểm điểm học sinh gồm những mẫu nào?

Posted by

Trong suốt quá trình 12 năm là học sinh, hầu hết học sinh đều đã từng phải viết bản kiểm điểm. Mẫu bản kiểm điểm học sinh gồm những mẫu nào?

Mẫu bản kiểm điểm học sinh là gì?
Bản kiểm đ

Trong suốt quá trình 12 năm là học sinh, hầu hết học sinh đều đã từng phải viết bản kiểm điểm. Mẫu bản kiểm điểm học sinh gồm những mẫu nào?

Mẫu bản kiểm điểm học sinh là gì?

Bản kiểm điểm học sinh hiểu đơn giản là mẫu đơn do học sinh tự viết để tự xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc sau một thời gian rèn luyện, chẳng hạn kết thúc học kỳ 1 hay kết thúc năm học.

Mục đích của việc viết bản kiểm điểm là để xem xét lại lỗi lầm của bản thân để rút kinh nghiệm không tái phạm hoặc để phát triển bản thân theo hướng tích cực hơn.

Như vậy, dù nhiều người nhầm tưởng bản kiểm điểm học sinh chỉ giành cho những học sinh có lỗi hoặc học sinh cá biệt nhưng có thể thấy, trên thực tế, bản kiểm điểm cá nhân học sinh bao gồm hai loại:

– Bản kiểm điểm dung để điểm lại những hành vi mắc lỗi của bản thân để tự kiểm điểm lại và rút kinh nghiệm hơn cho những lần sau.

– Bản kiểm điểm cá nhân để xem xét và ghi lại những mặt đã đạt được và những mặt còn hạn chế của bản thân và định hướng cũng như lời hứa phát triển bản thân theo hướng tốt hơn.

Với mỗi loại bản kiểm điểm có mẫu, nội dung và cách viết khác nhau. 

Mẫu bản kiểm điểm học sinh cần có nội dung gì?

– Với học sinh mắc lỗi, bản kiểm điểm sẽ có những nội dung sau đây:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc);

+ Tên văn bản (Bản kiểm điểm cá nhân);

+ Người nhận văn bản: Ban Giám hiệu trường (…), Cô giáo chủ nhiệm lớp (…);

+ Họ và tên học sinh, lớp

+ Nội dung kiểm điểm: Liệt kê lỗi lầm do bản thân gây ra, nêu lý do khách qua và chủ quan dẫn đến lỗi lầm đó, thừa nhận lỗi sai và cam kết không lặp lại lỗi sai đó;

+ Thời gian, địa điểm viết bản kiểm điểm cá nhân;

+ Chữ ký học sinh và tùy theo yêu cầu có thể cần chữ ký của phụ huynh;

– Đối với bản tự kiểm điểm bản thân của học sinh vào cuối kỳ hay cuối năm học hay một khoảng thời gian nào đó, bố cục cũng tương tự nhưng có một số điểm khác. Nội dung gồm:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên văn bản (Bản tự kiểm điểm học kỳ…/ năm học…);

+ Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm/Giáo viên…;

+ Liệt kê những ưu điểm, khuyết điểm trong năm học, học kỳ…;

+ Tự xếp loại hạnh kiểm

+ Địa điểm, thời gian viết bản kiểm điểm;

+ Chữ ký học sinh (thông thường bản tự kiểm điểm không cần chữ ký phụ huynh).

Một số mẫu bản kiểm điểm học sinh phổ biến

Mẫu bản kiểm điể