Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

Posted by

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là mẫu văn bản dành cho Đảng viên dự bị tự đánh giá, kiểm điểm bản thân sau 12 tháng rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành Đảng viên chính thức.

Thế

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là mẫu văn bản dành cho Đảng viên dự bị tự đánh giá, kiểm điểm bản thân sau 12 tháng rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành Đảng viên chính thức.

Thế nào là Đảng viên dự bị?

Theo Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, người muốn được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Khi hết thời kỳ dự bị, người này sẽ được xét công nhận Đảng viên chính thức thông qua hình thức biểu quyết.

Như vậy, có thể hiểu rằng, Đảng viên dự bị là những người đã có đầy đủ điều kiện và đã được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, để trở thành Đảng viên chính thức, người vào Đảng sẽ phải trải qua 12 tháng dự bị, trong thời gian này sẽ gọi là Đảng viên dự bị.

Đây được coi là quá trình để Đảng viên dự bị thử thách bản thân và thể hiện mình xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Đảng viên dự bị có cần làm bản tự kiểm điểm không?

Theo Hướng dẫn 01/HD-TW 2021 quy định về Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị như sau:

4.2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Đồng thời, đây cũng là một trong các giấy tờ cần có trong hồ sơ Đảng viên. Cụ thể, khi Đảng viên đã được công nhận chính thức cần có thêm các tài liệu sau:

Khi đảng viên đã được công nhận chính thức có thêm các tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

– Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ.

– Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

– Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ.

– Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

– Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng ủy cơ sở.

– Quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền.

– Các bản bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm…

Ngoài ra, Ban Chấp hành còn hướng dẫn giấy tờ, tài liệu Đảng viên dự bị cần có khi chuyển ra ngoài nước. Đó chính là văn bản photocopy của quyết định kết nạp Đảng viên, bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị kèm nhận xét của Đảng viên c