Mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy mới nhất 2022

Posted by

Mẫu biên bản họp uỷ ban kiểm tra đảng ủy (viết tắt là mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy) là mẫu biên bản do ủy ban kiểm tra đảng ủy ban hành trong cuộc họp/buổi làm việc của mình. Vậy, mẫu biên bản họp ủy ban kiểm tra đảng ủy th

Mẫu biên bản họp uỷ ban kiểm tra đảng ủy (viết tắt là mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy) là mẫu biên bản do ủy ban kiểm tra đảng ủy ban hành trong cuộc họp/buổi làm việc của mình. Vậy, mẫu biên bản họp ủy ban kiểm tra đảng ủy thường có những điều khoản nào?

Ủy ban kiểm tra đảng ủy là cơ quan nào?

Ủy ban kiểm tra đảng ủy là khối cơ quan cấp dưới của Ủy ban kiểm tra trung ương. Ủy ban kiểm tra đảng ủy là khối cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm Điều lệ đảng. Một số chức năng, nhiệm vụ nổi bật của ủy ban kiểm tra đảng ủy có thể liệt kê theo bảng cụ thể dưới đây:

Chức năng của ủy ban kiểm tra đảng ủy

Nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra đảng ủy

– Thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; 

– Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên giao;

– Xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật Đảng theo Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ và hàng năm;

– Tiến hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ban thường vụ đảng ủy, đảng viên vi phạm Điều lệ đảng;  

– Ngoài ra, ủy ban kiểm tra đảng ủy còn thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát ủy ban kiểm tra đảng ủy và tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

– Thực hiện sắp xếp, bố trí, phân công, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong cơ quan ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao;

Như vậy, ủy ban kiểm tra đảng ủy là cơ quan có vai trò chính là thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật những đảng viên, tổ chức đảng vi phạm điều lệ đảng. Nhiệm vụ chính của ủy ban kiểm tra đảng ủy như chúng tôi đã nêu trên. 

Mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy có những điều khoản nào?

Hiện nay, pháp luật chưa ban hành mẫu biên bản họp ủy ban kiểm tra đảng ủy (viết tắt là mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy). Thường mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy bao gồm những nội dung của một biên bản họp như đối với các trường hợp khác. HieuLuat cung cấp cho bạn đọc mẫu biên bản họp ubkt đảng ủy thông dụng nhất hiện nay (mẫu dùng trong nội bộ, không có cơ quan khác tham dự).

ĐẢNG ỦY ……………………..                                                                                &nb