Mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội ghi thế nào?

Posted by

Lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) khi mang thai và đi khám thai được hưởng chế độ thai sản. Vậy, mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội viết thế nào?

Giấy khám thai hưởng b

Lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) khi mang thai và đi khám thai được hưởng chế độ thai sản. Vậy, mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội viết thế nào?

Giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội là gì?

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Hiện nay, trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 56/2017/TT-BYT không có quy định về mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, có thể hiểu, giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội chính là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, khoản 2 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

Như vậy, trường hợp bạn đi khám thai sẽ sử dụng mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT. Đây cũng chính là mẫu giấy khám thai hưởng bảo hiểm xã hội mà mọi người thường nhắc tới.

Mẫu giấy khám thai hưởng BHXH? Cách ghi giấy thế nào? (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn cách ghi mẫu giấy khám thai hưởng BHXH

Câu trả lời từ Luatphap.vn:

Chào bạn, lao động nữ khi đi khám thai, để hưởng chế độ thai sản cần có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Dưới đây là mẫu giấy cụ thể:

 

Liên số 1

…………………………….                     Mẫu Số:……………………..

Số:………………/KCB                          Số seri……………………..                                                                                        &nb