Mẫu hóa đơn bán lẻ đầy đủ nhất năm 2022

Posted by

Mẫu hóa đơn bán lẻ được sử dụng phổ biến, rộng rãi trong các cửa hàng kinh doanh, chợ, tạp hóa… Hóa đơn bán lẻ là căn cứ để xác định giao dịch mua bán giữa bên mua và bên bán. Vậy, mẫu đơn bán lẻ hiện nay được quy định tại v

Mẫu hóa đơn bán lẻ được sử dụng phổ biến, rộng rãi trong các cửa hàng kinh doanh, chợ, tạp hóa… Hóa đơn bán lẻ là căn cứ để xác định giao dịch mua bán giữa bên mua và bên bán. Vậy, mẫu đơn bán lẻ hiện nay được quy định tại văn bản nào? Gồm có những nội dung gì?

Bên bán có buộc phải xuất hóa đơn bán hàng cho khách không?

– Hóa đơn bán lẻ hay thường được gọi là hóa đơn bán hàng, là tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, sản phẩm của bên bán và bên mua tại một thời điểm nhất định. 

Hóa đơn bán lẻ là hóa đơn được sử dụng với những sản phẩm, hàng hóa có giá trị không lớn và mẫu hóa đơn là do đơn vị bán hàng tự đặt in, tự thiết kế theo mẫu của mình.

Thông thường, hóa đơn bán lẻ có các nội dung sau đây:

+ Tên loại hóa đơn: Ví dụ hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán lẻ sản phẩm;

+ Tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân bán hàng…;

+ Logo, hình ảnh đại diện, tên thương mại của bên bán, có thể bao gồm cả ngành nghề kinh doanh của bên bán;

+ Ngày, tháng, năm bán hàng;

+ Mã số thuế, số điện thoại, địa chỉ;

+ Số lượng, chủng loại, số thứ tự hàng hóa, sản phẩm;

+ Tổng tiền hàng hóa (bằng số, bằng chữ) (chưa thuế và đã bao gồm thuế);

+ Bên bán ký tên, bên mua ký kên;

+ Số thứ tự của từng trang hóa đơn;

Hóa đơn bán lẻ cũng có thể được sử dụng như bảng kê sản phẩm, hàng hóa bán ra của bên mua, bên bán. Trước đây, Thông tư 39/2014/TT-BTC (văn bản đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 78/2021/TT-BTC) có quy định đối với những giao dịch có giá trị dưới 200.000 đồng thì bên bán không cần phải lập hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ) mà chỉ cần lập hóa đơn bán hàng, nay, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã không quy định về giá trị của hàng hóa được lập hóa đơn bán hàng/hóa đơn bán lẻ.

Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc lập hóa đơn bán lẻ, do vậy, các đơn vị, doanh nghiệp, người bán có thể mua, tự in, lập hóa đơn bán lẻ theo mẫu tự chọn.

– Hóa đơn bán lẻ được xuất trong trường hợp có giao dịch mua bán phát sinh, đây là việc bắt buộc phải thực hiện đối với bên bán (Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). Ngoài ra, căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn bán lẻ được áp dụng đối với các đối tượng sau:

+ Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động như bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa hoặc xuất vào khu phi thuế quan/các trường hợp được coi như xuất khẩu;…

+ Hoặc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan: Các cá nhân, tổ chức này thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế