Mẫu hợp đồng cho thuê đất thế nào? Hồ sơ, thủ tục ra sao?

Posted by

Thuê đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Vậy, mẫu hợp đồng cho thuê đất hiện nay thế nào? Hồ sơ, thủ tục thuê đất ra sao? Bài viết sau sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Thuê đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Vậy, mẫu hợp đồng cho thuê đất hiện nay thế nào? Hồ sơ, thủ tục thuê đất ra sao? Bài viết sau sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này.

Các mẫu hợp đồng cho thuê đất mới nhất hiện nay

Tùy vào mục đích thuê đất, bạn có thể tham khảo 02 mẫu hợp đồng cho thuê đất phổ biến dưới dây:

1. Mẫu hợp đồng cho thuê đất chung nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh Phúc

————-

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

– Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ ……………….………….;

1. Bên cho thuê đất (Bên A)

Họ tên:……………………………………………………………….

CMND số:………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………. ……………………………………….

2. Bên thuê đất (Bên B):

Đại diện Công ty (Xí nghiệp):……………………………………………….

Họ tên:……………………………………………………………….

CMND số:………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………. ……………………………………….

Tài khoản:………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây:

Điều 1:

1. Bên A cho bên B thuê (bằng số):…………. đất (bằng chữ)……………… mét vuông đất.

Tại xã (phường, thị trấn):…………………………………………………….

Huyện (quận, thị xã, thành phố):…………………………..

Để sử dụng vào mục đích:………………………………………………….